MEZINÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO IMPLANTOLOGII, 19.05.2016 - 20.05.2016, Praha

 

19.05.2016

11:00 - 18:00

Registrace

 
12:00 - 12:05

Oficiální zahájení kongresu

prof. MUDr. T. Németh, DrSc.

 
12:05 - 15:50

Odborný program

1.

Plán ošetření a jeho praktické řešení z pohledu protetika v oblasti implantátů - 20 min.

prof. MUDr. T. Dostálová, DrSc.

 
2.

Aplikační formy enzymů v dentální hygieně a implantologii - 25 min.

doc. MUDr. M. Wald, Ph.D.

 
3.

Co může také ohrozit implantáty - 25 min.

doc. MUDr. I. Dřízhal, CSc.

 
4.

Profesionální ošetřování implantátů - 30 min.

Mgr. M. Moravcová

 
5.

Lamina- kortikální kostní bariéra s kolagenem - 20 min.

MUDr. J. Hrkal

 
6.

Osteoporóza a zubné implantáty - 15 min.

MUDr. J. Ivančo, CSc.

 
7.

Systém BioniQ-technická charakteristika - 15 min.

Ing. J. Strnad, Ph.D.

 
8.

Ekonomické aspekty dentální hygieny v provozu zubní praxe - 30 min.

doc. Ing. T. Krabec, Ph.D., MBA

 
9.

Vzájemný vztah mezi tkáněmi, průměrem, délkou a pozicí implantátu v moderní implantologii - 20 min.

MUDr. P. Kříž, Ph.D.

 
10.

The Pink Esthetic Score při použití keramických implantátů - 10 min.

Dr. T. Page

 
11.

Odstranění zubního plaku vstřikovaným aerosolem u protetických rekonstrukcí a implantátů - 15 min.

MDDr. J. Charvát

 
 
15:50 - 16:00

Diskuze

 
16:00 - 16:25

Přestávka

 
16:25 - 18:00

Workshopy - budou probíhat současně

1.

JPS s. r. o. – Astra, Ankylos, Geistlich...

 
2.

Dentamed (ČR) spol. s r. o. – Osstem, LAS a CAS Kit

 
3.

E.M.S. Electro Medical Systems S.A. – pískovačka a ultrazvuk

 
4.

Philips Česká republika s. r. o. – Sonicare AirFloss

 

20.05.2016

07:30 - 18:00

Registrace

 
08:30 - 08:45

Slavnostní zahájení kongresu

prof. MUDr. T. Németh, DrSc.

 
08:45 - 10:40

Odborný program

1.

Úvodní slovo - 10 min.

prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc.

 
2.

The success factors for peri-implant tissue stability - 25 min.

Priv.- Doz. Dr. G. Iglhaut

 
3.

Vertical and Horizontal Ridge Augmentation with Cortical Lamina Technique - 35 min.

Dr. R. Rossi

 
4.

Kompletní rekonstrukce chrupu dentálními implantáty - 20 min.

prof. MUDr. A. Šimůnek, CSc.

 
5.

Bone blocks-materials and surgical procedures revisited - 20 min.

prof. Dr. F. Schwarz

 
 
10:40 - 11:10

Přestávka

 
11:10 - 12:10

Odborný program

1.

Synergický efekt digitální spolupráce implantolog - zubní technik - 25 min.

MUDr. J. Hrkal; M. Heřmánek, MCA

 
2.

Extraction: What now? Sustainable treatment concepts for socket and ridge preservation - 20 min.

prof. Dr. R. Rössler

 
3.

Absolutní kontraindikace v dentální implantologii - 15 min.

MUDr. D. Kopecká, Ph.D.

 
 
12:10 - 13:10

Oběd

 
13:10 - 15:30

Odborný program

1.

Ceramic dental implants in relation to the soft and hard tissues - 20 min.

Dr. T. Page

 
2.

New techniques for healing improvement of free gingiva transfer in implantology - 20 min.

Dr. Dr. R. Streckbein

 
3.

Gingiva management - simple steps for better pink and white aesthetics - 25 min.

ZTM C.-H. Beckmann

 
4.

Autologous "plasma-rich-in-growth-factors (PRGF) promotes soft tissue healig in implant and periodontal surgery - 30 min.

Priv.-Doz. Dr. Dr. P. Streckbein

 
5.

Metoda PRF a její použití při augmentačních technikách - 20 min.

MUDr. P. Hyšpler

 
6.

Vertical structural, aesthetic and functional challenges in the aesthetic zone after tooth loss - 25 min.

prof. Dr. K.-L. Ackermann

 
 
15:30 - 16:00

Přestávka

 
16:00 - 18:00

Odborný program

1.

Implantáty v kompromisních situacích - jaká terapie je na místě? - 20 min.

MUDr. J. Streblov

 
2.

Reconstruction of the jaw bone in difficult cases- What methods are available - 20 min.

Dr. Dr. H. Hildebrandt

 
3.

Hybrid abutments and occlusal screw implants - 20 min.

ZTM D. Ahlmann

 
4.

Bone graft and soft tissue loss after implantation - 20 min.

Dr. K. Müller

 
5.

Avoidance of augmentation in horizontal and vertical deficits in the edentulous mandible - 15 min.

Dr. R. Hassenpflug

 
 
17:45 - 18:00

Zakončení kongresu

doc. MUDr. E. Gojišová