SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU, 29.04.2016 - 01.05.2016, Hotel PORT, Doksy

 

29.04.2016

15:00 - 18:30

Příjezd, ubytování, registrace

 
18:30 - 21:00

Večerní posezení v restauraci hotelu PORT

30.04.2016

08:00 - 13:00

Registrace

 
09:00 - 10:50

Odborný program

1.

Zkušenosti s prvotrimestrálním screeningem a detekcí srdečních vad na našem pracovišti - 15 min.

MUDr. P. Bolehovská – Gynekologicko-porodnická klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha

 
2.

AV kanál - diagnostika, výsledky - 15 min.

MUDr. F. Kašák, J. Mrázek – Oddělení dětské kardiologie MN, o.z., KZ, a.s. v Ústí nad Labem

 
3.

Kardiologické intervence u plodu-současná realita - 20 min.

doc. MUDr. J. Homola, CSc., P. Homola - KARDIO Ústí nad Labem

 
4.

ARSA - diagnostika, výsledky - 15 min.

MUDr. J. Mrázek, F. Kašák - Oddělení dětské kardiologie MN, o.z., KZ, a.s. v Ústí nad Labem

 
5.

Význam a limity Dopplerovského vyšetření v prvním trimestru těhotenství - 20 min.

MUDr. V. Frisová – Profema – Centrum fetální medicíny s.r.o.

 
6.

Nové možnosti diagnostiky a managementu preeklampsie v průběhu těhotenství - 15 min.

Prof. MUDr. P. Calda, CSc. - Centrum fetální medicíny 1. LF UK a VFN v Praze

 
 
10:50 - 11:10

Přestávka

 
11:10 - 12:50

Odborný program

1.

Porovnání míry elevace žlučových kyselin a jaterních transamináz u pacientek s těhotenskou cholestatickou hepatózou - 15 min.

MUDr. M. Velíšková - Gynekologicko-porodnická klinika, FN v Motole, Praha

 
2.

Co lze vyšetřit ultrazvukem v těhotenství mimo tři doporučená vyšetření - 15 min.

as. MUDr. R. Vlk - Gynekologicko-porodnická klinika, FN v Motole, Praha

 
3.

Obezita v těhotenství, ultrazvuk a rizika pro plod - 15 min.

MUDr. I. Špálová - Gynekologicko-porodnická klinika, FN v Motole, Praha

 
4.

Walker - Warburgův syndrom - 15 min.

MUDr. M. Švecová, H. Al-Eraidi, J. Laštuvková, A. Klímová – Gynekologicko - porodnická klinika Univerizty J.E.Purkyně MN, o.z., KZ, a.s. v Ústí nad Labem, Oddělení lékařské genetiky MN, o.z., KZ, a.s. v Ústí nad Labem

 
5.

Přehled prenatálního záchytu VVV v ústeckém regionu v roce 2015 - 15 min.

MUDr. J. Laštůvková, A. Klímová, M. Soukupová, V. Harmaš, V. Čejnová, M. Stará – Oddělení lékařské genetiky, KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

 
6.

Léčba mužské sterility-vybrané kazuistiky - 10 min.

MUDr. L. Fiala, Sexuologický ústav 1.LF a VFN Praha

 
 
12:50 - 13:50

Závěr jednacího dne, oběd

01.05.2016

08:30 - 12:45

Registrace

 
09:00 - 10:55

Odborný program

1.

Náhodný nález tumoru ledviny při vyšetřování anhydramnia - 15 min.

MUDr. J. Alt – Gynekologicko- porodnická klinika Univerizty J.E.Purkyně MN, o.z., KZ, a.s. v Ústí nad Labem

 
2.

Placenta percreta - kazuistika v USG obrazech - 15 min.

MUDr. M. Kozerovský – Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN v Plzni

 
3.

Velikost ovarií u uživatelek hormonální antikoncepce - 15 min.

prof. MUDr. Z. Malý, CSc. - UNICA, spol. s r. o.

 
4.

Role ultrazvuku v diagnostice a konzervativním přístupu při torzi adnex u mladých pacientek - výběr z kazuistik - 15 min.

MUDr. M. Kapoun - Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN v Plzni

 
5.

Sonografie v urogynekologii - 15 min.

MUDR. M. Smažinka - Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN v Plzni

 
6.

Využití dopplerovského modu v onkogynekologii – kazuistiky - 15 min.

MUDr. H. Neumannová, B. Sehnal - Gynekologicko-porodnická klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha

 
7.

Biopsie pod ultrazvukovou kontrolou a její role v managementu primárně inoperabilního karcinomu vaječníku - 15 min.

MUDr. P. Vlasák - Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN v Plzni

 
 
10:55 - 11:15

Přestávka

 
11:15 - 12:45

Odborný program

1.

Právní úprava vztahu lékař – pacient - 45 min.

Mgr. A. Burianek – Praha

 
2.

Příklady z praxe (rady a doporučení) a diskuze s dotazy - 45 min.

Mgr. A. Burianek – Praha

 
 
12:45 - 12:55

Závěr sympozia