AKADEMIE VETERINARIA - Nejčastější veterinární problematika v běžné humánní medicinální praxi, 13.04.2016, České Budějovice

 

13.04.2016

12:00 - 13:00

Registrace

 
13:00 - 14:30

Odborný program I.

1.

Nejčastější endoparazitární nemoci malých domácích zvířat - 45 min.

PharmDr. MVDr. Vilma VRANOVÁ, Ph.D., Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno

 
2.

Prevence a intervence endoparazitárních nemocí v lékárenské praxi - 45 min.

PharmDr. MVDr. Vilma VRANOVÁ, Ph.D., Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno

 
 
14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

 
15:00 - 16:30

Odborný program II.

1.

Nejčastější zoonózy šířící se prostřednictvím domácích zvířat - 45 min.

Prof. MVDr. Zdeněk POSPÍŠIL, DrSc., Ústav infekčních chorob a mikrobiologie, Fakulta veterinárního lékařství VFU, Brno

 
2.

Možnosti diagnostiky a intervence zoonóz v lékárenské praxi - 45 min.

Prof. MVDr. Zdeněk POSPÍŠIL, DrSc., Ústav infekčních chorob a mikrobiologie, Fakulta veterinárního lékařství VFU, Brno

 
 
16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

 
17:00 - 18:30

Odborný program III.

1.

Nejčastější výživové chyby v péči o malá domácí zvířata - 45 min.

PharmDr. MVDr. Vilma VRANOVÁ, Ph.D., Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno

 
2.

Nejzávažnější rozdíly v humánní a veterinární farmakoterapii - 45 min.

PharmDr. MVDr. Vilma VRANOVÁ, Ph.D., Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno

 
 
18:30 - 19:00

Zakončení akademie, předání certifikátů