7. Severočeské algeziologické dny, 31.03.2017 - 01.04.2017, Ústí nad Labem

 

31.03.2017

08:30 - 15:00

Registrace

 
10:00 - 11:15

BLOK I - Algoritmy I.

Předsedající: Kozák J.

1.

Pacient s refrakterní anginou pectoris - algeziologické přístupy v léčbě - 20 min.

Fricová J. – Centrum pro léčbu bolesti, KARIM, VFN a 1. LF UK Praha

 
2.

Indikace k neurostimulačním postupům - 15 min.

Kozák J., Zelinková A. - Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace 2. LF UK a FN v Motole, Praha, ČRFN Motol, Praha

 
3.

Úžinové syndromy - 15 min.

Masopust V.- Ústav klinických neurooborů, ÚVN, Praha

 
4.

Role Botulotoxinu v algoritmu léčby chronické migrény - 20 min.

Popperová N. - Algeziologická ambulance, Lékařský dům, České Budějovice

 
 
11:15 - 11:45

Přestávka

 
11:45 - 12:50

BLOK II - Kanabinoidy

Předsedající: Rokyta R.

1.

Endokanabinoidy a kanabidioly v medicíně - 20 min.

Rokyta R. - Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK v Praze

 
2.

Kanabinoidy u chronické bolesti - 15 min.

Lejčko J., Machart S., Bejvančický Š., Ircingová L., Novák P. - CLB, KARIM, FN Plzeň

 
3.

Léčebné konopí - jak na to - 15 min.

Hřib R.(1), Klimešová L. (1), Hakl M. (2) - (1)Centrum pro léčbu bolesti ARK FN u svaté Anny v Brně, (2) Oddělení léčby bolesti FN Brno

 
4.

Neodolpasse - léčba bolestivých spasmů a bolesti - 15 min.

Hakl M. - Oddělení léčby bolesti FN Brno

 
 
12:50 - 13:50

Oběd

 
13:50 - 14:50

BLOK III - Invazivní přístupy

Předsedající: Nalos D.

1.

Historie invazivních postupů v léčbě bolesti - 15 min.

Málek J., Kurzová A. - KAR 3. LF UK a FNKV Praha

 
2.

Blokáda II a III. větve trigeminu u gerontologických nemocných - 15 min.

Nalos D. - KAPIM MN Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

 
3.

Analgetické bloky trupu - 15 min.

Nalos D. - KAPIM MN Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

 
4.

Standard perioperační analgezie u pacientů s náhradami kyčelních a kolenních kloubů na ortopedické klinice Hohwald - 15 min.

Švehla J. - Asklepios Orthopaedische Klinik Hohwald, Neustadt in Sachsen, Německo

 
 
14:50 - 15:00

Závěr jednacího dne

 
19:00 - 00:00

Doprovodný společenský program

01.04.2017

08:00 - 12:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
09:00 - 10:20

BLOK IV – Varia

Předsedající: Málek J.

1.

Naše zkušenosti s léčbou bolesti přípravkem Palexia - 20 min.

Ehrlichová B. - KNTB as Zlín a Centrum LB Zlín

 
2.

KETAMIN – lék nejen pro anestezii - 20 min.

Kurzová A., Málek J. - KAR FNKV a 3. LF UK, Praha

 
3.

Využití hyperbarické oxygenoterapie v léčbě komplexního regionálního bolestivého syndromu I. typu - 20 min.

Stica P. - Ortopedické odd. MMN a.s., Jilemnice

 
4.

Využití HBO v terapii osteonekróz - kazuistiky - 20 min.

Stica P. - Ortopedické odd. MMN a.s., Jilemnice

 
 
10:20 - 10:40

Přestávka

 
10:40 - 11:40

BLOK V – Algoritmy II.

Předsedající: Procházka J.

1.

Méně časté příčiny bolestí zad - 20 min.

Hrubešová J. - KARIM, FN Hradec Králové

 
2.

Rozhodovací postup při indikacích nemocných k operaci pro degenerativní postižení LS páteře - 20 min.

Steindler J., Bláha M., Vlasák A., Leško R., Tichý M. – Neurochirurgická klinika dětí a
dospělých, FN v Motole, Praha

 
3.

Půjde ještě rozšířit algoritmus pro léčbu FBSS?" - 20 min.

Procházka J.(1), Vachata P. (2) – (1)Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Ambulance bolesti Neurochirurgické kliniky UJEP, MNUL, o.z., KZ, a.s., (2)Neurochirurgická klinika UJEP, MNUL, o.z., KZ, a.s.,

 
 
11:40 - 11:50

Závěr sympozia

 
13:00 - 14:00

Oběd