13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, 04.05.2017 - 06.05.2017, Velké Karlovice

 

04.05.2017

13:00 - 20:00

Registrace, ubytování

 
19:00 - 20:00

Večeře

05.05.2017

07:30 - 17:00

REGISTRACE - LÉKAŘSKÁ SEKCE

 
08:30 - 09:00

Zahájení sympozia/kongresu

 
09:00 - 10:30

I. Blok

1.

Hyperbarická oxygenoterapie a osteoradinekróza – naše zkušenosti

P. Psotová, T. Uhříková, J. Stránský, M. Hájek, P. Hurník, Ostrava

 
2.

Quality of life in patients with medication-related osteonecrosis of the jaw: preliminary results of study using EORTC QLQ-C30 and QLQ-HN35 questionnaires

J. Treglerová, J. Zelinka, O. Bulik, V. Peřina, Brno

 
3.

Use of platelet rich fibrin in treatment of medication related osteonecrosis of the jaws – preliminary results

J. Zelinka, R. Pacasová, J. Blahák, Z. Daněk, O. Liberda, J. Treglerová, O. Bulik, Brno

 
4.

Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby pacientů s osteonekrózou čelistí

G. Pavlíková, R. Klíma, N. Mahdian, Praha

 
5.

Changes in the field of osteonecrosis of the jaw in the last decade

V. Peřina, J. Treglerová, Brno

 
6.

Použitie kmeňových buniek pri liečbe liekmi vyvolanej osteonekrózy čeľustí

L. Czakó, B. Gális, D. Hirjak, L. Vanko, J. Lakota, I. Kupcová, Bratislava

 
7.

Střelná poranění střední obličejové etáže doprovázená poškozením zraku

L. Dzan, Liberec

 
 
10:30 - 10:45

Přestávka

 
10:45 - 12:30

II. Blok

1.

Zobrazovací metody čelistního kloubu

J. Duška, Hradec Králové

 
2.

Perforace kloubního disku v artroskopii temporomandibulárního kloubu: retrospektivní studie

J. Levorová, V. Machoň, R. Foltán, Praha

 
3.

Význam otevřené chirurgie při léčbě onemocnění TMK. Současný pohled.

V. Machoň, J. Levorová, R. Foltán, Praha

 
4.

Úloha NMR vyšetrenia v diagnostike temporomandibulárnych poruch

I. Malchovský, D. Statelová, J. Staško jr., M. Kasaj, L. Rožič, Bratislava, Martin

 
5.

Náhryzové dlahy v liečbe ochorení TMK

J. Zajko, Bratislava

 
6.

Endoscopically assisted management of the mandibular condylar fractures

Z. Stopa, H. Wanyura, Warszawa

 
7.

The position of the condyles and functional results after bilateral sagittal split osteotomy (BSSO)

D. Hirjak, M. Beňo, J. Janec, Bratislava

 
 
12:30 - 14:00

Oběd

 
14:00 - 15:30

Odborný blok OSAS 1 (SEKCE A)

1.

Spánková medicína a spánková laboratoř aneb co by měl vědět stomatolog a stomatochirurg

V. Novák, Ostrava

 
2.

Spánková apnoe z pohledu plicního lékaře

R. Černeková, Ostrava

 
3.

Kardiální důsledky syndromu spánkové apnoe

P. Štverka, Ostrava

 
4.

Spánková apnoe z pohledu otorinolaryngologa, možné využití spánkové endoskopie v diagnostice a léčbě pacientů s OSA

J. Hybášková, O. Jor, P. Matoušek, P. Komínek, Ostrava

 
5.

Pohled anesteziologa na syndrom spánkové apnoe

O. Jor, J. Hybášková, V. Šeděnková, Ostrava

 
6.

Efekt redukce tělesného tuku a hmotnosti na zlepšení OSA

M. Skalná, M. Bužga, J. Macháčková, J. Štembírek, V. Novák, Ostrava

 
 
15:30 - 15:45

Přestávka

 
15:45 - 17:00

Odborný blok OSAS 2 (SEKCE A)

1.

Analýza a zpracování endoskopických obrazů

J. Nowaková, Ostrava

 
2.

Ortodoncie a obstrukční spánková apnoe

M. Halířová, J. Stránský, A. Uhlíř, Ostrava

 
3.

Konzervativní léčba spánkové apnoe u dospělých z pohledu stomatochirurga

J. Štembírek, V. Novák, M. Skalná, J. Hybášková, M. Bužga, R. Hodan, J. Stránský, Ostrava

 
4.

Maxillomandibulární advancement v terapii obstrukční spánkové apnoe

R. Foltán, Praha

 
5.

Obstructive sleep apnea (osas) - own treatment planning and outcomes

K. Nelke, J. Nienartowicz, W. Pawlak, M. Rutkowska, M. Kochman, K. Łuczak, Wroclaw

 
 
14:00 - 15:30

III. Blok (SEKCE B)

1.

Contemporary augmentation procedures in difficult clinical cases

T. Morawiec, P. Kownacki, M. Wrzoł, R. Rój, J. Śmieszek-Wilczewska, I. Niedzielska, Katowice

 
2.

Diagnostika a léčba retinovaných špičáků

K. Klimo Kaňovská, Brno

 
3.

Indicators of oxidative stress and evaluation of thermal imaging in patients undergoing oral surgery

M. Wrzol, T. Morawiec, P. Kownacki, R. Rój, J. Śmieszek-Wilczewska, E. Kopczyńska, M. Bogacz, Katowice

 
4.

Fibrózní dysplázie v orofaciální oblasti

D. Gedeonová, A. Ščerbová, R. Hodan, P. Hurník, J. Štembírek, J. Stránský, T. Uhříková, Ostrava

 
5.

Complications after dental treatment by unexperienced dentists – own clinical cases

J. Nienartowicz, W. Pawlak, D. Markowska-Kosno, A. Konopacki, K. Nelke, Wrocław

 
6.

Iatrogenní zlomeniny dolní čelisti

R. Mottl, Hradec Králové

 
7.

Active and passive navigation in implantology

P. Kownacki, T. Morawiec, R. Rój, M. Wrzoł, J. Śmieszek-Wilczewska, I. Niedzielska, Katowice

 
 
15:30 - 15:45

Přestávka

 
15:45 - 17:00

IV. Blok (SEKCE B)

1.

Microbiology of primary malignant tumour of oral cavity

M. Rutkowska, A. Junka, K. Łuczak., H. Gerber, M. Bartoszewicz, K. Pakulski, K. Nelke, Wrocław

 
2.

Orbitocelulitida jako komplikace sinusitidy

V. Placák, K. Malá, Ústí nad Labem

 
3.

Vplyv diabetes mellitus na priebeh okoločeľustných zápalov

M. Beňo, B. Gális, I. Kupcová, V. Kunová, Bratislava

 
4.

Rekonštrukcie maxilofaciálnej oblasti mikrovaskulárnymi lalokmi – 5 ročná skúsenosť

A. Stebel, R. Slávik, E. Strecková, Ľ. Malíček, E. Kilipiris, J. Abelovský, D. Poruban, P. Stanko, Bratislava

 
5.

História vývoja osteosyntéz v kránio-maxilofaciálnej oblasti

P. Stanko, J. Mračna, F. Thalmeiner, D. Poruban, Bratislava

 
6.

Experience with complex treatment of sever facial injury – case report

T. Křiva, J. Zelinka, O. Bulik, Brno

 
 
17:00 - 18:00

Plenární schůze Společnosti MFCH ČLS JEP


------------------------------------------------------------------------------

 
09:00 - 14:50

SESTERSKÁ SEKCE

 
09:00 - 10:00

Registrace - hotel Lanterna

 
09:50 - 10:35

Odborný program

1.

Specializované poradny KÚČOCH FN Ostrava

J. Knapová, Ostrava

 
2.

Onemocnění čelistního kloubu

B. Szymoniková, V. Žídková, Ostrava

 
3.

Chirurgická extrakce zubů u pacientů při léčbě bisfosfonáty

J. Havlíková, Ostrava

 
 
10:35 - 11:00

Přestávka

 
11:00 - 12:00

Odborný program

1.

Pacient KÚČOCH ve spánkové laboratoři

Š. Koňařová, A. Remová, Ostrava

 
2.

Ošetřovatelská péče u pacienta s neobvyklým projevem infekce

D. Faktorová, Praha

 
3.

Jak na mukozididtu

K. Horáková, Ostrava

 
 
12:00 - 13:30

Oběd

 
13:00 - 14:50

Odborný program

1.

Možnosti řešení úrazů obličeje hlavy v přednemocniční péči

L. Kolarčík, Ostrava

 
2.

Kazuistika pacienta se zlomeninou obličejového skeletu

M. Bartošková, J. Nováková, Ostrava

 
3.

Chirurgické řešení čelistních anomálií

H. Vrbová, Ostrava

 
4.

Péče o pacienta po korekční operaci

L. Glistová, Ostrava

 
5.

Kazuistika pacientky s patologickým útvarem na dolním rtu

J. Židková, Ostrava

 
 
19:00 - 00:00

Společenský večer

06.05.2017

09:00 - 10:00

I. Blok

1.

Raritný osteochondrosarkom maxily

S. Andrejko, B. Borza, Košice

 
2.

Surgical borders marking with the help of autofluorescence in oral squamous cell carcinoma

P. Pošta, D. Hrušák, A. Skálová, L. Hostička, P. Andrle, L. Hauer, J. Jambura, J. Genčur, Plzeň

 
3.

Zkušenosti s užitím volného laloku - latissimus dorsi - k rekonstrukci obličejových defektů

V. Vlachopulos, M. Molitor, J. Holakovský, M. Šipoš, J. Šebek, R. Foltán, Praha

 
4.

Využití retromandibulárního transparotického přístupu v maxillofaciální chirurgii

L. Hauer, J. Jambura, L. Hostička, P. Pošta, P. Andrle, J. Genčur, D. Hrušák, Plzeň

 
5.

Evaluation of various stomatognathic system parametrers in patients with dental implant therapy

R. Rój, T. Morawiec, P. Kownacki, M. Wrzol, J. Kasperski, Katowice

 
 
10:00 - 10:10

Přestávka

 
10:10 - 11:25

II. Blok

1.

Prejavy chronickej granulomatózy v oblasti hlavy a krku - kazuistika

J. Štilla, D. Statelová, M. Jeseňák, G. Bugová, Martin

 
2.

Rekonstrukce orálních komisur a vestibula u dítěte po popálení louhem – kazuistika

Z. Dvořák, R. Pink, P. Michl, P. Heinz, P. Tvrdý, Olomouc

 
3.

Závažné případy lymfangiomatozních malformací a možnosti jejich léčení

J. Kletenský, J. Kozák, L. Otruba, P. Voska, J. Mališ, Praha

 
4.

Beckwithův-Wiedemannův syndrom

M. Hubáček, P. Hliňáková, I. Michalusová, V. Kroulíková, L. Kudrna, J. Blecha, Praha

 
 
11:25 - 11:45

Přestávka

 
11:45 - 13:00

III. Blok

1.

Effect of inferior alveolar nerve transection on the inorganic component of the mandible – experimental model

I. Němec, V. Smrčka, M. Mihaljevič, J. Mazánek, J. Pokorný, Praha

 
2.

Využití negativního tlaku v léčbě zánětů orofaciální oblasti

R. Pink, P. Heinz, P. Michl, P. Tvrdý, Z. Dvořák, Olomouc

 
3.

Možné krytí slizniční lézí dutiny ústní mukoadhezivním filmem

Z. Daněk, J. Štembírek, J. Gadziok, S. Holešová, D. Vetchý, E. Pazdziora, Brno

 
4.

Přínos vyšetření sliznice dutiny ústní přístrojem VELscope u pacientů s leukoplakií dutiny ústní

T. Uhříková, J. Šrubař, J. Stránský, P. Delongová, J. Dvořáčková, Ostrava

 
 
13:00 - 13:10

Závěr sympozia/kongresu, předání certifikátů


-----------------------------------------------------------------------------

POSTERY

1.

Účinnosť protokolu na prevenciu liekovej osteonekrózy (MRONJ) u riizikových pacientov

K. Mikušková, D. Statelová, M. Janíčková, J. Staško, L´ Rožič, Bratislava

 
2.

Arteriovenous malformation - radiological, clinical analysis and 3D CT reconstruction of the revascularization process

P. Hlinakova, I. Michalusova, M. Hubacek, T. Dostalova, Praha

 
3.

Surgical Treatment of Eagle Syndrome with 3D Model Navigation: A Case Report

K. Šimko, L. Czakó, B. Gális, D. Hirjak, A. Thurzo, M. Čižmár, Bratislava