V. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY, 01.06.2018 - 02.06.2018, Praha

 

01.06.2018

08:30 - 18:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
08:30 - 09:30

Coffee Break

 
09:30 - 09:40

Slavnostní zahájení kongresu, uvítání a představení vědeckého výboru kongresu. Představení jednotlivých odborných sekcí kongresu 2018.

 
09:40 - 10:00

Vývoj, počátky a použití laserové techniky v medicíně v ČR a bývalém Československu

doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. Galatea, Praha

 
10:00 - 11:50

Sekce I. Moderovaná diskuze: Právní minimum v estetické medicíně

Předsedající: Mgr. MUDr. Daniel Mališ, LL.M.

1.

Změny v právu od posledního kongresu a jak dál

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., 1. LF UK, Praha, Klinika Asklepion, Praha

 
2.

Právní komplikace v estetické medicíně a jejich řešení

Mgr. MUDr. Daniel Mališ, LL.M., Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o., Praha

 
3.

Smlouva o poskytování zdravotních služeb

JUDr. Jaroslav Svejkovský, AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol., Praha

 
 
11:50 - 12:50

Oběd

 
12:50 - 14:20

Sekce II. Estetická medicína intimních oblastí

Předsedající: MUDr. Kateřina Klauzová, MBA

1.

Atraktivita z evolučního pohledu

doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., Institut partnerských vztahů, Praha

 
2.

Kožní nálezy estetického významu v oblasti genitálu

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

 
3.

Možnosti omlazení genitálu

MUDr. Kateřina Klauzová, MBA, Klinika Asklepion, Praha

 
4.

Existuje magický bod G? Možnosti augmentace G-bodu

MUDr. Karel Hurt, DrSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK, Gynekologicko-porodnická klinika Nemocnice Na Bulovce, Praha

 
5.

Intimní partie a laserová ošetření v praxi dermatovenerologa

MUDr. Iva Žampachová, Homea, Pardubice

 
6.

Inspirace laserem 595 nm.

MUDr. Eva Remlová, Ph.D., MBA, AVE LASER CENTRUM, s.r.o., Olomouc

 
 
14:20 - 14:45

Industry Tribune

 
14:45 - 15:10

Coffee Break

 
15:10 - 16:50

Sekce III. Plastická chirurgie

Předsedající: doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

1.

Modelace ženského genitálu

MUDr. Svatopluk Svoboda, Alfa centrum lékařské kosmetiky – plastické chirurgie, Praha

 
2.

Estetická chirurgie a etický kodex

doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., Klinika Esthé, Praha

 
3.

Polydipsie a blefaroplastika

doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., Klinika Esthé, Praha

 
4.

Labioplastika provedená plastickým chirurgem

MUDr. David Tomášek, Precizia, Praha

 
5.

Perineoplastika a podíl plastického chirurga na tomto výkonu

MUDr. David Tomášek, Precizia, Praha

 
6.

Není malých operací - blepharoplastika a purulentní rhinitida

MUDr. Filip Černoch, Klinika popálenin a plastické chirurgie, FN Brno (F. Černoch, J. Vokurková, P. Brychta, Z. Jelínková)

 
 
15:10 - 16:10

Workshop Happy Intim

Přednášející: Dr. Izabella Mkrtichyan za společnost SkinTech Pharma Group a Medicontur s.r.o.

Upřesnění:
Happy Intim - peeling intimních partií; neinvazivní modelace zevního genitálu; prevence vaginální dysmikrobie (stabilita poševního ekosystému); speciální péče po vaginálním laserovém ošetření
Jazyk workshopu: český + anglický (česky i anglicky současně)

 
16:50 - 17:10

Coffee Break

 
17:10 - 18:00

Sekce IV. Estetická medicína - regenerace

Předsedající: MUDr. Anna Jiráková, Ph.D.

1.

Rehabilitace faciální parézy

prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D., Klinika rehabilitačního lékařství FNKV, Praha

 
2.

Hemispasmus facialis - Botulinumtoxin

prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D., Klinika rehabilitačního lékařství FNKV, Praha

 
3.

Fibroblast, klíčová buňka pro estetickou chirurgii

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., Anatomický ústav 1. LF UK, Praha (K. Smetana, B. Dvořánková, P. Szabo, L. Strnadová, O. Kodet)

 
4.

Plazmaterapie v jiných lokalitách kromě obličeje

MUDr. Anna Jiráková, Ph.D., Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

 
 
18:45 - 23:00

Společenský večer

18.45 - 20.00 Vystoupení kapely Tram69
od 20.00 Wine & food

02.06.2018

09:00 - 15:30

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
09:00 - 10:00

Coffee Break

 
10:00 - 10:10

zahájení II. dne kongresu

 
10:10 - 11:40

Sekce V. „Komplikace a jejich řešení v roce 2018 v estetické medicíně – Jak léčím já?“

Panel: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Karel Hurt, DrSc., MUDr. Kateřina Klauzová, MBA, MUDr. Eva Remlová, Ph.D., MBA, prim. MUDr. Marta Moidlová, doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., prim. MUDr. Miroslav Procházka

1.

Hyaluronic Acid side effects – causes and management

Dr. Laura Balint, Zerbinati’s Clinic C.M.P, Varese and Pavia, Italy

 
 
11:40 - 12:10

Sekce VI. Neinvazivní lasery

Předsedající: prim. MUDr. Miroslav Procházka

1.

IPP – plastická indurace penisu a terapie neinvazivním laserem

prim. MUDr. Miroslav Procházka, Rehabilitace Jarov, Praha

 
2.

Využitie fyzikálnej terapie pri liečbe dysfunkcií v lokalite temporomandibulárneho kĺbu

PhDr. Viliam Knap PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Košice, Slovenská republika (V. Knap1,2, P. Takáč1, V. Schwartzová3, P. Ondová1, M. Ištoňová1,2)

 
 
12:10 - 12:35

Industry Tribune

 
12:35 - 13:35

Oběd

 
13:35 - 14:35

Sekce VII. Novinky, zkušenosti

Předsedající: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

1.

Botulinumtoxin versus mikrovlnné záření

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., 1. LF UK, Praha, Klinika Asklepion, Praha

 
2.

Diastasis recti abdominis ako locus minoris prednej brušnej steny a jej dopad na funkčnost celého organizmu

Monika Šrenkelová, Rehabwomen, Košice

 
3.

15 let zkušeností s injekční lipolýzou

MUDr. Jiří Pumprla, Ph.D., MBA, MPH, Klinika Švýcarská, Olomouc, Research Group Functional Rehabilitation and Group Education, Lékařská univerzita Vídeň, Rakousko (J. Pumprla1, M. Matzenauer1, K. Howorka2, D.Brandl3)

 
4.

Vícevrstvá terapie hemangiomů lasery

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., 1. LF UK, Praha, Klinika Asklepion, Praha

 
 
14:35 - 15:25

Sekce VIII. Marketing a reklama v estetické medicíně

Moderuje: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

1.

Online medical marketing - Jak oslovit a neztratit pacienta v průběhu rozhodovacího procesu

Ing. Michaela Petrović, Estheticon, Praha

 
2.

Komunikace a social media trendy

Martin Navrátil, Bistro Social, Praha

 
3.

Trendy v digitálním marketingu

Lukáš Těžký, Adexpres.com, s.r.o., Praha

 
 
15:25 - 15:30

Ukončení kongresu

 
15:30 - 18:30

Workshop: Vyřešíme Vám GDPR v ordinaci estetické medicíny

Mgr. Jiří Slavík a doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Nepřipravili jsme pro Vás jen přednášku jako jiní, ale kompletní řešení k aktuálnímu tématu GDPR, neboli nařízení o ochraně osobních údajů. Během tříhodinového semináře Vás lektoři seznámí se zásadami GDPR v ordinaci estetické medicíny. Dostanete potřebné formuláře a lektoři Vám konkrétně ukáží, jak je vyplnit a nastavit v ordinaci opatření, která je třeba dodržovat.