OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, 08.11.2018 - 09.11.2018, Ostrava

 

08.11.2018

08:00 - 16:50

Registrace

 
09:30 - 16:50

ODBORNÝ PROGRAM – LÉKAŘSKÁ SEKCE

kongresový sál SAPHIRE

 
09:30 - 10:00

Slavnostní zahájení

Vávra P.

1.

Projevy zvaných hostů

 
2.

Slavnostní přednáška

Dostalík J.

 
 
10:00 - 11:10

BLOK I. Hepatální chirurgie, GIT

Předsedající: Vávra P., Rejholec J., Vrba R.

1.

10 let laparoskopie v chirurgii jater - 10 min.

Vávra P. (Ostrava)

 
2.

Robotická kolorektální chirurgie, současné trendy - 10 min.

Rejholec J. (Děčín)

 
3.

RALLPS v léčbě neresekabilních ložiskových procesů jater - 10 min.

Potrusil M. (Brno)

 
4.

Miniinvazivní ezofagektomie pro karcinom jícnu - 10 min.

Vrba R., Neoral Č., Aujeský R., Stašek M. (Olomouc)

 
5.

MIE s využitím conditioningu v léčbě nádorů jícnu - 10 min.

Grolich T. (Brno)

 
6.

Náš současný pohled na GER a laparoskopickou fundoplikaci - 10 min.

Marko L. (Bánská Bystrica)

 
7.

Pokročilé laparoskopické resekční výkony v léčbě nádorů slinivky břišní - 10 min.

Moravčík P. (Brno)

 
 
11:10 - 11:40

Coffee break

 
11:40 - 13:00

BLOK II. Miniinvazivní chirurgie GIT

Předsedající: Marko L., Gatěk J., Grolich T.

1.

Laparoskopické resekce tračníku s CME u KRK - 10 min.

Grolich T. (Brno)

 
2.

Totální laparoskopická gastrektomie u sy GAPPS - 10 min.

Potrusil M. (Brno)

 
3.

Endoskopické mukosektomie - 10 min.

Marko L., Gurin M. (Bánská Bystrica)

 
4.

Akutní a elektivní laparoskopická resekce kolon pro divertikulitidu – how we do it - 10 min.

Ston R., Erhart D. (Praha)

 
5.

Analýza 5 ročného súboru pacientov s poranením abdomen liečených na chirurgickom oddelení FNsP Žilina - 10 min.

Zahorjan P., Váňa J., Žáček M. (Žilina)

 
6.

Endoskopická drenáž pseudocyst pankreatu - 10 min.

Geiger J., Kural T. (Plzeň)

 
7.

Cékostomie – zapomenutá varianta léčby obstrukčního ileu - 10 min.

Dvořák D., Adamová Z., Povýšil P. (Vsetín)

 
8.

Kompletní patologická odpověď- operovat nebo neoperovat? - 10 min.

Gatěk J., Ratajský M. (Zlín)

 
 
13:00 - 14:00

Oběd

 
14:00 - 15:20

BLOK III. Miniinvazivní chirurgie GIT

Předsedající: Kasalický M., Páral M., Langer D.

1.

Laparoskopické operace u nespecifických zánětů střevních, ano či ne? - 10 min.

Kasalický M., Koblihová E., Pažin J. (Praha)

 
2.

Indocyanine green-enhanced fluorescence angiography during robotic rectal cancer surgery: results from 30 cases at a single institution - 10 min.

Langer D., Kalvach J., Ryska M. (Praha)

 
3.

Bariatrické výkony ve VTN – něco nového? - 10 min.

Foltys A., Holéczy P., Bolek M. (Ostrava)

 
4.

Peroperační laserové měření perfuse tkání – naše první zkušenosti - 10 min.

Páral M., Čapov I., Veverková L., Žák J., Vlček P., Číp O. (Brno)

 
5.

Volvulus tenkého střeva a rozsáhlá cévní ischemie – možnosti perioperačního laserového měření perfuse tkání-kazuistika - 10 min.

Žák J, Veverková L., Páral M., Čapov I. (Brno)

 
6.

Laparoskopická pravostranná hemikolektomie – D3 lymfadenectomie, výsledky - 10 min.

Moravík J. (Děčín)

 
7.

Technické modifikace přerušení base appendixu při laparoskopické appendektomii - 10 min.

Tesař M., Ihnát P. (Ostrava)

 
8.

Moderní technologické trendy ve všeobecné chirurgii - 10 min.

Roman J., Vávra P. (Ostrava)

 
 
15:20 - 15:50

Coffee break

 
15:50 - 16:50

BLOK IV. Onkochirurgie

Předsedající: Cvek J., Ihnát P., Skácelíková E.

1.

Role PET/CT v chirurgii - 10 min.

Vávrová M., Havel M., Bobková S., Havlová G., Bukovanský K., Kraft O. (Ostrava)

 
2.

Postavení neoadjuvantní radioterapie pánve v léčbě karcinomu rekta z pohledu onkologa - 10 min.

Skácelíková E. (Ostrava)

 
3.

Neoadjuvantní systémová léčba u metastatického kolorektálního karcinomu - 10 min.

Klimčíková P. (Ostrava)

 
4.

TaTME u tumorů distálního a středního rekta - 10 min.

Čan V.(Brno)

 
5.

CyberKnife – Stereotaktická ablativní radioterapie metastáz - 10 min.

Cvek J., Skáceliková E., Knybel L. (Ostrava)

 
6.

Radioterapie v léčbě karcinomu rekta – čas na změnu? - 10 min.

Ihnát P. (Ostrava)

 
 
19:00 - 00:00

Společenský večer

 
09:30 - 16:50

ODBORNÝ PROGRAM – SESTERSKÁ SEKCE

kongresový sál GOLD

 
08:00 - 16:50

Registrace

 
09:30 - 10:00

Slavnostní zahájení (lékařská sekce – kongresový sál SAPHIRE)

1.

Projevy hostů

Vondrák I., Macura T., Lata J., Machytka E., Čapov I., Vávra P.

 
2.

Slavnostní přednáška

Dostalík J.

 
 
10:00 - 12:00

BLOK I. Prevence infekce

Předsedající: Vilímková A., Horelová H., Grasslová L.

1.

Septické stavy, aneb … „Komplikace, kterým lze předejít“ - 30 min.

Lehnertová J. (Zlín)

 
2.

Bezpečná kanylace jako prevence katétrových sepsí - 30 min.

Glac T. (Ostrava)

 
3.

Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu - 30 min.

Kyselová A. (Aesculap)

 
4.

Národní pracovní skupina pro podporu hygieny rukou - prezentace aktivit a cílů skupiny - 30 min.

Hodová S. (Brno), Bártová P. (Aesculap)

 
 
12:00 - 13:00

Oběd

 
13:00 - 14:30

BLOK II. Respirační problematika v chirurgických oborech

Předsedající: Jiravová N., Šašecí I., Glac T.

1.

Torakotomia versus Videotorakoskopie - 15 min.

Ozogányová M. (Bratislava)

 
2.

Edukace pacienta s hrudní drenáží - 15 min.

Ženčuchová V., Jiravová N. (Ostrava)

 
3.

Pectus excavatum, chirurgická léčba v dospělosti - ošetřovatelská kazuistika - 15 min.

Kožušníková V., Poštulková Z., Jiravová N. (Ostrava)

 
4.

Cévní operace laparoskopicky - zkušenosti - 15 min.

Pluháčková S., Zakopalová K., Dudová M. (Ostrava)

 
5.

Respirační fyzioterapie u pacientů po hrudních operacích - 15 min.

Fráňová L., Motyčková A., Grasslová L. (Ostrava)

 
6.

Efekt zavedených opatření pro prevenci VAP na KARIM ve FNO - 15 min.

Kočí M., Zoubková R. (Ostrava)

 
 
14:30 - 15:00

Coffee break

 
15:00 - 16:45

BLOK III. Varia

Předsedající: Kočí M., Nováková S.

1.

Cizí tělesa v GIT - 15 min.

Winklerová J. (Plzeň)

 
2.

Ochrana pokožky u invazivních vstupů a dehiscencí - 15 min.

Mikolowitschová K., Drdáková M. (Olomouc)

 
3.

Historie šicích materiálů - 15 min.

Škarecká R., Vilímová I. (Kyjov)

 
4.

Podtlakovou terapií ke komfortnímu ošetřovaní stomií - 15 min.

Kacafírková M., Krejsová K., Veverková L. (Brno)

 
5.

Zajímavosti sociální sféry, aneb co vše může zdravotník vědět k důsledné edukaci pacienta před amputací končetiny - 15 min.

Hamplová H. (Ostrava)

 
6.

Použití staplerové techniky v bariatrické chirurgii - 15 min.

Bártová M., Benešová J. (Ostrava)

 
7.

Chirurgické řešení karcinomu prsu - 15 min.

Nováková S., Horelová H. (Ostrava)

 
 
19:00 - 00:00

Společenský večer

09.11.2018

08:00 - 12:00

Registrace

 
08:30 - 09:50

BLOK V. Hrudní chirurgie, mamologie

Předsedající: Kubala O., Chovanec Z., Prokop J.

1.

Torakoskopický přístup (VATS) v terapii recidívy paravertebrálního neurilemómu (schwannomu) 15 let po torakotomické exstirpaci - 10 min.

Benej M., Čapov I., Peštál A., Páral M. (Brno)

 
2.

Diferenciální diagnostika a hodnocení mnohočetných plicních uzlů (nodularit) z pohledu radiologa a hrudního chirurga. Naše zkušenosti se značením plicních ložisek pod CT s následnou VTS klínovitou resekcí (dvojpřednáška – spolupráce intervenčního rad - 10 min.

Červeňák V., Chovanec Z., Benej M., Páral M., Prudius V., Peštál A., Čapov I., Vaníček J. (Brno)

 
3.

Diferenciální diagnostika a hodnocení mnohočetných plicních uzlů (nodularit) z pohledu radiologa a hrudního chirurga. Naše zkušenosti se značením plicních ložisek pod CT s následnou VTS klínovitou resekcí (dvojpřednáška – spolupráce intervenčního r - 10 min.

Chovanec Z., Benej M., Páral M., Prudius V., Peštál A.,Čapov I.,Vaníček J. (Brno)

 
4.

Možnosti detekce nehmatných lézí prsu pomocí magnetického markeru Magseed a detekční sondy Sentimag – pilotní zkušenosti - 10 min.

Kubala O., Prokop J., Kepičová M., Žatecký J. (Ostrava)

 
5.

Radioisotopové vs. ferromagnetické značení sentinelové uzliny - 10 min.

Tornikidis J., Měštáková S., Kalajová R., Hoch J. (Praha)

 
6.

Neoadjuvantní chemoterapie u karcinomu prsu…Komu? Kdy? Jak? Proč? - 10 min.

Bravencová Z. (Ostrava)

 
7.

Chirurgická biopsie sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem prsu po neoadjuvantní terapii - 10 min.

Žatecký J., Kubala O., Kepičová M. (Opava)

 
8.

Měření tuhosti prsu – vyšetřovací metoda zvyšující efektivitu sekundární prevence karcinomu prsu - 10 min.

Prokop J. (Ostrava)

 
 
09:50 - 10:20

Coffee break

 
10:20 - 12:00

BLOK VI. Varia

Předsedající: Vlček P., Foltys A., Ostruszka P.

1.

Transabdominální a transperineální výkony při řešení dysfunkce pánevního dna - 10 min.

Vlček P. (Ostrava)

 
2.

Miniinvazivní řešení posttraumatické cysty sleziny - 10 min.

Miniinvazivní řešení posttraumatické cysty sleziny

 
3.

Komplikovaný subkapsulární hematom sleziny – miniinvazivní přístup - 10 min.

Ghothim M., Haninec A. (Přerov)

 
4.

Laparoskopicky asistovaný ilikoprofundální by-pass - 10 min.

Jalůvka F. (Ostrava)

 
5.

Význam laparoskopie v cévní chirurgii - 10 min.

Mazur M., Foltys A., Bolek M., Pekař M., Chovancová T. (Ostrava)

 
6.

Syndrom diabetické nohy z pohledu chirurga FN Ostrava - 10 min.

Ostruszka P., Jalůvka F., Jelínek P., Tesař M. (Ostrava)

 
7.

Vnitřní kýly - 10 min.

Toman D., Vávra P., Kubala O., Peteja M., Ihnát P., Richter V. (Ostrava)

 
8.

Technika M.I.L.O.S. – naše zkušenosti - 10 min.

Blecher V., Škach J. (Liberec)

 
9.

RFITTH – 10 let zkušeností - 10 min.

Duben J., Gatěk J., Dudešek B., Ponížil P., Kotoč J., Kosáč P., Petrů V., Ratajský M., (Zlín)

 
10.

Fournierova gangréna a její chirurgické řešení - 10 min.

Sládek F., Krass V., Salaš O., Sutorý M., Kyzlink R. (Brno)

 
 
12:00 - 12:10

Slavnostní zakončení kongresu

Vávra P.

 
08:30 - 10:30

ODBORNÝ PROGRAM – SESTERSKÁ SEKCE

kongresový sál GOLD

 
09:30 - 11:30

BLOK IV. Problematika stomií

Předsedající: Ihnát P., Vilímková A.

1.

Operační postupy a konstrukce stomií - 15 min.

Ihnát P. (Ostrava)

 
2.

Předoperační příprava pacientů - 15 min.

Pupíková B. (Ostrava)

 
3.

Edukace stomiků - 15 min.

Fierlová R., Rutarová J. (Ostrava)

 
4.

Pooperační péče - 15 min.

Pupíková B. (Ostrava)

 
5.

Komplikace v pooperačním období - 15 min.

Fierlová R., Rutarová J. (Ostrava)

 
6.

Kazuistiky v dětském věku - 15 min.

Pupíková B. (Ostrava)

 
7.

Stomie u pacienta se syndromem motýlích křídel - 15 min.

Pupíková B. (Ostrava)

 
 
11:30 - 11:35

Zakončení sesterské sekce, předání certifikátů