XI. liberecký pediatrický den, 30.03.2019, Liberec

 

30.03.2019

08:00 - 16:25

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
09:00 - 11:10

Odborný program

1.

Reaktivní léze gingivy v dětském věku

Dzan L., Dzanová Š. - Liberec

 
2.

Pokroky v léčbě neuroblastomů

Mališ J. - Praha

 
3.

Leukémie u dětí na počátku 21. století

Smíšek P. - Praha

 
4.

Morbilli

Hobstová J. - Praha

 
5.

Glomerulonefritis u Henoch Schonleinovy purpury

Kolský A., Urbanová V., Račická K. - Praha

 
6.

Aktuální epidemiologická situace invazivních meningokokových onemocnění a možnosti prevence

Wallenfels J. - Praha

 
 
11:15 - 11:45

Přestávka

 
11:45 - 13:40

Odborný program

1.

Tasectan – rychlé řešení průjmu

Pryšingerová E. – PHARMASWISS ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

 
2.

Encephalitis v dětském věku

Kuchař M. - Liberec

 
3.

Bartonella

Wnuk J. - Liberec

 
4.

Schrötterův – Pagetův syndrom vzácná příčina TEN v dětském věku

Yankovská L. - Liberec

 
5.

Celiakie - aktuality v diagnostice

Pohl K. - Liberec

 
6.

Opravdu atypická pneumonie

Jašová V. - Liberec

 
7.

Představení Olivovy dětské léčebny

Olivova dětská léčebna

 
 
13:40 - 14:20

Přestávka

 
14:20 - 16:30

Odborný program

1.

Úniky moče a poruchy močení. Aktuální pohled podle ICCS

Gut J. - Česká Lípa

 
2.

Pohybové aktivita a kardiovaskulární systém

Mrázek J. - Ústí nad Labem

 
3.

Dětská kardiologie 3. tisíciletí

Kašák F. - Ústí nad Labem

 
4.

Chronická nebakteriální osteomyelitis

Kobrová K., Frydrychová M., Pajerek J. - Ústí nad Labem

 
5.

Kolaps u dvouletého dítěte

Matějka C. - Jablonec nad Nisou

 
6.

Spouštěč jménem EBV

Komárková B. - Jablonec nad Nisou

 
 
16:30 - 16:35

Závěr sympozia