XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP - registrace a shlédnutí programu k dispozici do 31.12.2020, 17.09.2020 - 19.09.2020, on-line - do 31.12.2020

 

16.09.2020

15:00 - 20:00

Registrace

HARMONOGRAM A PROGRAM SJEZDU bude aktualizován do 31. 8. 2020. Termín konání se nemění.

​Program v pdf s aktuálními informacemi se připravuje, bude k dispozici do 31. 8. 2020.

PROGRAM SJEZDU ZDE

17.09.2020

09:30 - 16:45

ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘI09:30 - 10:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - sál Foliant a Atlas

11:00 - 12:30 DĚTSKÁ OFTALMOLOGIE - sál Foliant

11:00 - 12:30 CHIRURGIE SÍTNICE - sál Atlas

13:00 - 14:30 ONEMOCNĚNÍ ROHOVKY A SPOJIVKY - sál Foliant

13:00 - 14:30 OČNÍ TRAUMATOLOGIE - sál Atlas

14:45 - 16:15 ONEMOCNĚNÍ ŽIVNATKY - sál Foliant

14:45 - 16:45 KATARAKTA I.+II. - sál Atlas

18.09.2020

09:30 - 17:15

ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘI09:30 - 11:00 OKUPLASTICKÁ CHIRURGIE - sál Foliant

09:30 - 11:00 SEKCE ČSRKCH – NOVINKY V KATARAKTOVÉ A REGRAKČNÍ CHIRURGII, TORICKÉ IOL A KOREKCE ASTIGMATISMU U OPERACE KATARAKTY – sál Atlas

11:15 - 12:45 SEKCE ČSRKCH - EDOF NITROOČNÍ ČOČKY – ZKUŠENOSTI CHIRURGŮ KULATÝ STŮL – sál Atlas

11:15 - 12:45 NEUROOFTALMOLOGIE A ONEMOCNĚNÍ OČNICE - sál Foliant

11:30 - 12:30 Workshop Pharmaswiss ČR

12:30 - 14:00 SYMPOZIUM NOVARTIS "Proti proudu času"

14:15 - 15:30 TO NEJLEPŠÍ Z VIDEOFESTIVALŮ - sál Foliant+Atlas

14:15 - 15:30 REFRAKČNÍ CHIRURGIE - sál Atlas

14:30 - 15:30 Meet the experts

15:45 - 17:15 ONKOLOGIE - sál Foliant

15:45 - 17:15 GLAUKOM – sál Atlas

 
08:45 - 15:30

ODBORNÝ PROGRAM SESTRY09:00 - 09:15 ZAHÁJENÍ PROGRAMU - SYMPOZIUM SESTER

09:15 - 10:30 BLOK I.

11:00 - 12:30 BLOK II.

14:15 - 15:30 TO NEJLEPŠÍ Z VIDEOFESTIVALŮ – online přenos z Clarionu

15:30 ZÁVĚR SYMPOZIA SESTER

19.09.2020

09:30 - 13:15

ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘI09:30 - 11:00 ROHOVKOVÁ CHIRURGIE - sál Foliant

11:15 - 12.45 ONEMOCNĚNÍ SÍTNICE – sál Atlas

12:45 - 13:15 ZÁVĚR SJEZDU – sál Foliant