Symposium České společnosti pro sexuální medicínu 2020 , 04.09.2020 - 05.09.2020, Český Krumlov

 

04.09.2020

08:30 - 17:30

Registrace

 
09:30 - 09:45

Slavnostní zahájení: Trojan O.

 
09:45 - 11:15

Blok I. – VARIA I.


Předsedající: Pastor Z.

1.

Sexuální fluidita a plasticita - 15 min.

Pastor Z.

 
2.

Rozdělujeme sex stále na rekreační a prokreační aneb sex bez reprodukce a reprodukce bez sexu - 15 min.

Vik V., Novák J., Borovička V.

 
3.

Vnímání nahých mužských postav s různým stupněm vzrušení: VPG a eyetrackingová studie na ženách - 15 min.

Čiženková A., Krejčová L., Komjatiová N., Zikánová T., Klapilová K.

 
4.

Příklady dobré praxe aneb Jak přistupují k práci se sexualitou v zahraničí - 30 min.

Hamerníková P., Šídová L.

 
 
11:15 - 11:30

Přestávka

 
11:30 - 12:30

Blok II. – MUŽSKÉ SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE


Předsedající: Broul M.

1.

Léčba erektilní dysfunkce pomocí intrakavernozní aplikace alprostadilu - 15 min.

Broul M., Schraml J.

 
2.

Léčba ED pomocí fokusované lineární rázové vlny nízké intenzity - 15 min.

Šrámková T., Motíl I., Šrámková K., Jarkovský J.

 
3.

Ejakulatorní dysfunkce jiné než předčasná ejakulace – v teorii i praxi - 15 min.

Novák J., Vik V.

 
4.

Alternativní léčba předčasné ejakulace - 15 min.

Turčan P., Pokorný P., Entnerová P., Kepič P., Medřická M.

 
 
12:30 - 13:30

Přestávka na oběd

 
13:30 - 15:00

Blok III. – VARIA II.


Předsedající: Weiss P.

1.

Čo môžu čísla povedať o pornografii? - 15 min.

Chovanec M.

 
2.

Pornografie a partnerská sexuální aktivita - 15 min.

Lexová E.

 
3.

Sexualita lidí s poruchou autistického spektra - 15 min.

Zychová Petlanová V.

 
4.

Preventivní kryokonzervace ejakulátu u onkologických pacientů - 15 min.

Najamy K., Tauwinklová G., Pešáková M., Žáková A., Trávník P., Veselá K.

 
5.

Užívání internetové pornografie u obyvatelstva ČR - 30 min.

Weiss P.

 
 
15:00 - 15:15

Přestávka

 
15:15 - 16:15

Sex v čase COVID – sympozium ke Dni sexuálního zdraví WAS


Klapilová K., Plášilová L., Rolenderová I. a další

1.

1. Sexuální a reprodukční zdraví během pandemie COVID-19 (výsledky mezinárodní komparativní studie I-SHARE: International Sexual Health And REproductive Health Survey)

Klapilová K.

 
2.

2. Partnerské soužití v době pandemie: identifikace faktorů formujících riziko konfliktu

Plášilová L.

 
 
16:15 - 16:30

Přestávka

 
16:30 - 17:30

Cybersex – panelová diskuse

Trojan O., Pastor Z., Klapilová K., Vrzáčková P.

 
17:00 - 19:00

Valná hromada ČSSM

 
18:30 - 20:00

Doprovodný program Voroplavba/Magický Krumlov/Prohlídka Pivovaru s degustací (sraz 18.20 před divadlem)

 
20:00 - 00:00

Koncert kapely Black Bottom (divadelní kavárna Ántré)

05.09.2020

08:30 - 11:45

Registrace

 
09:00 - 10:15

Blok IV. – VARIA III.


Předsedající: Klapilová K.

1.

Projekt Parafilik: Postřehy ze zahraniční stáže Francie a Španělsko - 15 min.

Potyszová K., Krejčová L.

 
2.

Reaktivita frontálního mozku na sexuální stimuli u sexuálních agresorů: fMRI studie - 15 min.

Androvičová R., Novák O., Hůla M., Tomeček D., Hlinka J., Weiss P., Klapilová K.

 
3.

Doba temna – problematika ochranných sexuologických liečení v podmienkach Slovenska - 15 min.

Šedivá D.

 
4.

Téma bude doplněno - 30 min.

Nejedlová J.

 
 
10:15 - 10:30

Přestávka

 
10:30 - 11:00

Komerční sdělení firmy Hospimed spol. s r.o.
Využití nízkooenergetické rázové vlny v sexuální medicíně. Vlastní zkušenosti, vhodné indikace a aktuální doporučení ESSM

Motíl I.

 
11:00 - 12:00

Blok V. – ŽENSKÁ SEXUALITA


Předsedající: Vrzáčková P.

1.

Anatomie klitoris, léčba klitoridální fimozy - 15 min.

Pastor Z.

 
2.

Na co ženy sexuálně reagují: teorie nespecifičnosti ženské sexuality - 15 min.

Krejčová L., Androvičová R., Bártová K.

 
3.

Kazuistika dyspareunie – případ neviditelného poševního septa - 15 min.

Tomeš P.

 
 
11:45 - 11:50

Závěr symposia ČSSM: Trojan O.