Využití probiotik v gynekologické ordinaci, 04.03.2009, Ústí nad Labem

 

04.03.2009

17:00 - 17:30

Registrace

 
17:30 - 18:45

Odborný program

1.

Probiotika v souvislosti s řešením urogenitálních infekcí

MUDr. Sausen Sládková

 
 
18:45 - 19:00

Přestávka

 
19:00 - 20:00

Odborný program

1.

Praktické zkušenosti s užitím probiotik v léčbě gynekologických zánětů

MUDr. Eva Uhrová

 
 
20:00 - 20:15

Diskuze

 
20:15 - 20:45

Závěr sympozia, občerstvení