Kongres IFDA - Mezinárodní kongres medicíny pro praxi, 02.02.2008, Praha

 

02.02.2008

08:00 - 08:45

REGISTRACE, PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

 
08:45 - 09:00

ZAHAJOVACÍ BLOK

 
09:00 - 09:45

SEKCE 1- Kardiologie

V. Chytil

1.

Fibrilace síní a její léčba v roce 2008

J. Kautzner

 
2.

Pacient s vysokým kardiovaskulárním rizikem - jak zlepšit prevenci?

J-M. Tartier

 
3.

Srdeční selhání - současné přístupy

J-M. Tartiere

 
 
09:45 - 10:30

SEKCE 2 - ORL, alergologie

L.Záhořová

1.

Onemocnění sliznice dutiny ústní - komu přísluší léčba?

L. Korábek

 
2.

Chronická tonsilitida - novinky v léčbě

M. Marková

 
3.

Spirometrie v ambulantní praxi - indikace dle současných doporučení

J. Chlumský

 
 
10:30 - 11:00

PŘESTÁVKA, PROHLÍDKA EXPOZICE

 
11:00 - 12:00

SEKCE 3 - Psychiatrie

S. Konštacký

1.

Diagnostika dítěte s poruchou vývoje osobnosti

J. Lena

 
2.

Léčba deprese v roce 2008

J. Lena

 
3.

Poruchy spánku a psychika - a naopak

C. Borzová

 
 
12:00 - 13:45

OBĚD, PROHLÍDKA EXPOZICE

 
13:45 - 14:30

SEKCE 4 - Důkazy v praxi

V. Chytil

1.

Bolesti břicha- úskalí dětského věku

J. Koudelka

 
2.

Farmakoterapie obezity

V. Štich

 
3.

Co je nového v bariatrické chirurgii?

M. Fried

 
 
14:30 - 15:00

SEKCE 5 - Metabolismus

R. Stejskal

1.

Je třeba zvyšovat hladinu HDL-C? Na jakou hodnotu?

Francouzský přednášející

 
2.

Metabolický syndrom z pohledu PL

Francouzský přednášející

 
 
15:00 - 15:30

SEKCE 6 - Diabetologie

M. Vokurka

1.

Glitazony: je třeba modifikovat přístup k terapii DM II. typu?

V. Zamrazil

 
2.

Diabetes v pediatrii

J. Škvor

 
 
15:30 - 16:00

PŘESTÁVKA, PROHLÍDKA EXPOZICE

 
16:00 - 16:45

SEKCE 7 - Revmatologie

R. Rokyta

1.

Která antirevmatika použít u kardiaka?

M. Olejárová

 
2.

Anti-TNF alfa a/nebo probiotika

Francouzský přednášející

 
3.

Která vyšetření jsou nutná pro terapii osteoporózy?

Francouzský přednášející

 
 
16:45 - 17:30

SEKCE 7 - Onkologie

R. Hoffmann

1.

PSA a jeho význam

I. Kolombo

 
2.

Radioterapie, hormonální terapie nebo operace u karcinomu prostaty?

B. Malinová

 
3.

Kvalita života po protinádorové terapii

K. Kubáčková

 
 
17:30 - 18:00

PŘESTÁVKA, PROHLÍDKA EXPOZICE

 
18:00 - 19:30

SATELITNÍ SYMPÓZIUM