XVII. OLOMOUCKÉ ONKOLOGICKÉ DNY, 20.02.2014 - 21.02.2014, Olomouc

 

20.02.2014

12:00 - 17:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
13:00 - 13:20

Zahájení

 
13:20 - 14:20

Blok 1

1.

Spinocelulárne karcinómy. Retrospektívna 10-ročná štúdia.

Štilla J., Statelová D., Janíčková M., Malachovský I., Adamicová K.
Martin

 
2.

Naše první klinické zkušenosti s protonovou terapií nádorů hlavy a krku

Vlachopulos V., Dědečková J., Mahdian N., Holakovský J., Foltán R.
Praha

 
3.

Ultrazvukem řízená laserová hypertermie hemangiomů a arteriovenózních malformací

Šmucler R., Ott Z., Andrle P.
Plzeň

 
4.

Vlastní zkušenosti s HDR brachyterapií karcinomů sliznice dutiny ústní

Tuček L., et al.
Hradec Králové

 
5.

Extrakce zubů u pacientů s bisfosfonáty – naše postupy a výsledky

Hošková T., Hodan R., Štembírek J., Pasz A., Dzugasová Y.
Ostrava

 
 
14:20 - 15:00

Diskuse

 
15:00 - 15:30

Přestávka

 
15:30 - 16:30

Blok 2

1.

Kazuistika rekonštrukcie mandibuly fibulárnym lalokom

Poruban D., Slávik R., Stebel A., Szabó T.
Bratislava

 
2.

Využití submentálního stopkatého laloku k rekonstrukcím po-resekčních defektů v maxillofaciální oblasti

Foltán R., Machoň V., Vlachopulos V., Holakovský J., Mahdian N., Šedý J.
Praha

 
3.

Rekonštrukcia čela a čelových dutín

Doležal P.
Bratislava

 
4.

Retrospektivní studie rekonstrukčních výkonů v orofaciální onkologii

Pink R., Molitor M., Michl P., Zálešák B., Tvrdý P.
Olomouc

 
5.

Domácí paliativní a hospicová péče u onkologicky nemocných

Slováček L., Hovorková M., Ivanovová V., Samková V.
Hradec Králové

 
 
16:30 - 17:00

Diskuse

 
19:00 - 23:00

Společenský večer

21.02.2014

07:30 - 11:00

Registrace

 
08:00 - 09:00

Blok 3

1.

Intraoseální hemangiom lícní kosti - kazuistika

Němec I., Voska P.
Praha

 
2.

Rozsáhlý vaskulární tumor obličeje zasahující k bazi lební - kazuistika

Doležalová H., et al.
Hradec Králové

 
3.

Chondrokalcinóza (pseudodna) v terénu chondrosarkomu v oblasti temporomandibulárního kloubu - kazuistika

Šimek J., Povýšil C.
Zlín, Praha

 
4.

Recidivujúci osifikujúci fibróm so sekundárnou aneuryzmatickou cystou. Opis prípadu.

Hirjak D., Czakó L., Gális B.
Bratislava-Ružinov

 
5.

Lymfangiogeneza a její prognostický význam u adenoidně cystického karcinomu slinných žlaz

Salzman R., Stárek I., Kučerová L., Hostička L., Skálová A.
Olomouc, Plzeň, Praha

 
 
09:00 - 09:30

Diskuse

 
09:30 - 10:00

Přestávka

 
10:00 - 11:00

Blok 4

1.

Rozsáhlý karcinom dutiny nosní a paranazálních dutin s propagací do tvrdého a měkkého patra a nosohltanu - kazuistika

Čábalová L., Matoušek P., Komínek P.
Ostrava

 
2.

Maxilektómia – vlastné skúsenosti

Andrejko S.
Košice

 
3.

Lézie tvrdého a měkkého podnebia – klinické prípady

Zajko J., Vanko Ľ., Kupcová I.
Bratislava-Ružinov

 
4.

Agresívna fibromatóza u trojročného dieťaťa

Janíčková M., Statelová D., Malachovský I., Štilla J., Adamicová K.
Martin

 
 
11:00 - 11:30

Diskuse

 
11:30 - 11:35

Závěr konference