XXI. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, 07.10.2011 - 09.10.2011, Ústí nad Labem

 

07.10.2011

11:00 - 20:00

Registrace

 
14:00 - 14:15

Zahájení

 
14:15 - 15:00

Symposium Baxter

Komrska V., Blatný J.

1.

„REKOMBINANTNÍ FVIII PRO VŠECHNY DĚTSKÉ HEMOFILIKY: MÝTY A FAKTA 2011“ - 45 min.

Symposium podpořeno společností BAXTER CZECH spol. s r. o.

 
 
15:00 - 17:00

Blok 1

Blatný J., Hadačová I.

1.

L-01 ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY V DĚTSKÉM VĚKU - 45 min.

Roček M. – vyzvaný řečník
Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol, Praha

 
2.

L-02 TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC U DOSPÍVAJÍCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V LETECH 2004–2010: VÝSKYT ZNÁMÝCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ

Zapletal O. 1 , Fiamoli V. 1 , Blatný J. 1 , Köhlerová S. 1 , Švancara J. 2
1 Oddělení dětské hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Masarykova Univerzita a Fakultní nemocnice Brno; 2 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita Brno

 
3.

L-03 TROMBÓZA NITROLEBNÍCH SPLAVŮ U DĚTÍ

Hadačová I.
Oddělení klinické hematologie FN Motol, Praha

 
4.

L-04 CÉVNÍ ANOMÁLIE JAKO PŘÍČINA HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY U DĚTÍ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH

Król L. 1 , Janečková D. 1 , Hadačová I. 2 , Roček M. 3 , Mrázková L. 3 , Smíšek P. 1 , Šrámková L. 1 , Starý J. 1
1 Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha; 2 Oddělení klinické hematologie, FN v Motole, Praha; 3 Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 
5.

L-05 CIEVNE MOZGOVÉ PRÍHODY U DETÍ A ÚSKALIA ICH LIEČBY

Grešíková M. 1, 2 , Zavarská M. 2 , Kadrliaková A. 2
1 Klinika detskej hematológie a onkológie; 2 Hematologicko-transfúzny úsek,
Oddelenie laboratórnej medicíny, DFNsP Bratislava

 
6.

L-06 AKTUÁLNÍ STAV REGISTRU A NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÉ MUTACE U PACIENTŮ S PRIMÁRNÍ POLYCYTÉMIÍ U DĚTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Pospíšilová D. 1 , Kučerová J. 2 , Horváthová M. 2 , Mihál V. 1 , Petrtýlová K. 3 , Starý J. 4 , Sedláček P. 4 , Procházková D. 5 , Divoký V. 2
1 Dětská klinika LF UP a FN Olomouc ,Ústav biologie LF UP, Olomouc; 2 Ústav biologie LF UP, Olomouc; 3 Oddělení krevní banky FN Motol; 4 Klinika dětské hematologie a onkologie II. LF UK a FN Motol, Praha; 5 Dětské oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

 
 
17:00 - 17:30

Přestávka

 
17:30 - 20:00

Kulatý stůl 1 – Genetické syndromy predispozice k nádorovým onemocněním v dětském věku

Sumerauer D., Foretová L.

1.

MOŽNOSTI GENETICKÉHO TESTOVÁNÍ A PREVENCE U DĚDIČNÝCH NÁDOROVÝCH SYNDROMŮ

Foretová L.
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno

 
2.

MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA GENU RB1 U DĚTÍ S RETINOBLASTOMEM

Valášková I. 1 , Zrůstová J. 1 , Kepák T. 2 , Gaillyová R. 1
1 Oddělení lékařské genetiky, FN Brno; 2 Klinika dětské onkologie, FN Brno

 
3.

PŘÍSTUP K DĚTSKÉMU PACIENTOVI S DIAGNÓZOU FEOCHROMOCYTOMU/PARAGANGLIOMU

Sumerauer D. 1 , Puchmajerová A. 2 , Krutílková V. 3 , Křepelová A. 2 , Musil Z. 4 ,
Vícha A. 1 , Kynčl M. 5 , Kodet R. 6
1 Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FNM; 2 Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FNM; 3 Gennet s. r. o.; 4 Ústav biologie a lékařské genetiky
UK 1. LF a VFN; 5 Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FNM; 6 Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FNM

 
4.

NEUROKUTÁNNÍ SYNDROMY V DĚTSKÉM VĚKU

Petrák B.
Klinika dětské neurologie, UK 2. LF a FN Motol, Praha

 
5.

GENETIKA NEUROFIBROMATÓZY TYPU1

Kadlecová J., Dudová S., Vaňásková M., Valášková I., Gaillyová R.
Oddělení lékařské genetiky, FN Brno

 
6.

SNP ARRAY VYŠETŘENÍ U MALIGNÍCH RABDOIDNÍCH NÁDORŮ

Vícha A. 1 , Kuncová K. 2 , Vošáhlíková Š. 4 , Vasovčák P. 3 , Zdeněk Sedláček Z. 3 , Puchmajerová A. 3 , Musil Z. 5 , Sumerauer D. 1 , Labudová T. 1 , Zámečník J. 2
1 Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol; 2 Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol; 3 Ústav biologie a lékařské genetiky
UK 2. LF a FN Motol; 4 Česká genetická s. r. o.; 5 Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha

 
7.

LI-FRAUMENI SYNDROM

Krutílková V.
Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny Gennet, Praha

 
8.

PACIENTI S HEMATOONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM A SYNDROMEM CHROMOZOMÁLNÍ INSTABILITY – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

Novák Z. 1 , Pospíšilová D. 1 , Mihál V. 1 , Šantavá A. 2
1 Dětská klinika FN Olomouc; 2 Ústav genetiky a fetální medicíny

 
9.

NEW APPROACH TO DETECTION OF REPLICATION STRESS FOR IDENTIFICATION OF GENETIC BACKGROUNDS PREDISPOSING TO CANCER

Mistrik M., Bartek J.
I. Ústav Molekulární a Translační Medicíny, Univerzita Palackého v Olomouci

 
10.

IDENTIFIKACE NOVÝCH PREDISPOSIČNÍCH OBLASTÍ PRO TEL/AML1 POSITIVNÍ DĚTSKOU ALL

Eva Ellinghaus 1,*, Martin Stanulla 2,*,‡, Gesa Richter 1, David Ellinghaus 1,
Geertruy te Kronnie 3, Gunnar Cario 2, Giovanni Cazzaniga 4, Martin
Horstmann 5, Renate Panzer Grümayer 6, Hélène Cavé 7, Jan Trka 8, Jochen
Harbott 9, Abdou ElSharawy 1, Robert Häsler 1, Barbara Meissner 2, Thies
Bartram 2, Marco Giordan 3, Peter Nürnberg 10, Birger Heinzow 11, Stefan
Schreiber 1, 12, Martin Schrappe on behalf of the German Berlin-Frankfurt
-Münster Study Group for Treatment of Childhood Acute Lymphoblastic
Leukemia 2,*, Andre Franke1,*,‡
1 Institute of Clinical Molecular Biology, Christian-Albrechts-University Kiel, Kiel, Germany; 2 Department of Pediatrics, University Hospital Schleswig-Holstein, Campus
Kiel, Kiel, Germany; 3 Department of Pediatrics, Laboratory of Pediatric Hematology/Oncology, University of Padua, Italy; 4 M. Tettamanti Research
Center, Children’s Hospital, University of Milan-Bicocca, Monza, Italy;
5 Department of Pediatric Hematology and Oncology, University Hospital
Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany; 6 St. Anna Children’s
Hospital and Children’s Cancer Research Institute, Vienna, Austria;
7 Department of Genetics, Hôpital Robert Debré, Paris, France; 8 CLIP,
Department of Pediatric Hematology/Oncology, 2nd Faculty of Medicine,
Charles University Prague, Czech Republic; 9 Oncogenetic Laboratory,
Department of Hematology and Oncology, Children’s University Hospital,
Giessen, Germany; 10 Cologne Center for Genomics, University of Cologne,
Cologne, Germany; 11 Schleswig Holstein State Agency for Social Affairs,
Neumünster, Germany; 12 Department of General Internal Medicine, University
Hospital Schleswig-Holstein, Christian-Albrechts-University Kiel, Kiel,
Germany
*These authors contributed equally to this work

 
 
14:00 - 20:00

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE SESTER

11.00–20.00 hodin Registrace
Společný program – konference lékařů

 
14:00 - 20:00

ODBORNÝ PROGRAM RODIČOVSKÉ SEKCE

11.00–20.00 hodin Registrace
Společný program – konference lékařů

 
20:00 - 21:30

Večeře

08.10.2011

07:30 - 18:00

Registrace

 
08:30 - 09:30

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE LÉKAŘŮ Kulatý stůl 2 – Vrozená selhání kostní dřeně

Pospíšilová D., Bubanská E.

1.

FANCONIHO ANEMIE A DALŠÍ VROZENÁ SELHÁNÍ KOSTNÍ DŘENĚ – SOUČASNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LÉČBY

Suková M. 1 , Keslová P. 1 , Puchmajerová D. 2 , Blatný J. 3 , Vodičková E. 4 , Zemanová Z. 5 , Sedláček P. 1 , Starý J. 1
1 Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol, Praha; 2 Ústav lékařské biologie a genetiky 2. LF a FN Motol, Praha; 3 Centrum pro trombózu a hemostázu, Dětská klinika , FN Brno; 4 Oddělení klinické hematologie FN Motol, Praha; 5 Centrum nádorové cytogenetiky, 1. VFN, Praha

 
2.

STAČÍ PRŮKAZ MUTACE RIBOSOMÁLNÍCH PROTEINŮ K DIAGNÓZE DIAMONDOVY-BLACKFANOVY ANÉMIE? PŘÍSPĚVEK KE KULATÉMU STOLU.

Pospíšilová D. 1 , Ludíková B. 1 , Čmejlová J. 2 , Starý J. 3 , Hak J. 4 , Blatný J. 5 ,
Votava T. 6 , Blažek B. 6 , Čmejla R. 2
1 Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc; 2 Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha;
3 Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha; 4 Dětská klinika
LF UK a FN Hradec Králové; 5 Klinika dětské onkologie FN Brno; 6 Dětská klinika
LF UK a FN Plzeň; 7 Dětská klinika Fakultní nemocnice, Ostrava

 
3.

KONGENITÁLNÍ AMEGAKARYOCYTÁRNÍ TROMBOCYTOPENIE – PŘÍSPĚVEK KE KULATÉMU STOLU

Kuhn T. 1 , Keslova P. 2 , Čmejla R. 3 , Pospíšilová D. 4
1 Klinika dětského lékařství, FN Ostrava; 2 Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol; 3 Chambon a. s., Praha; 4 Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

 
4.

DYSKERATOSIS CONGENITA – PROČ ZŮSTÁVÁ NÁM SKRYTÁ?

Keslová P. 1 , Pospíšilová D. 2 , Svobodová T. 3 , Starý J. 1
1 Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha;
2 Dětská klinika, FN Olomouc; 3 Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 
 
09:30 - 10:30

Blok 2

Oravkinová I., Štěrba J.

1.

L-07 WILMSOV NÁDOR V SÚBORE PACIENTOV NA ODDELENÍ DETSKEJ ONKOLÓGIE A HEMATOLÓGIE DFN KOŠICE V OBDOBÍ R. 1995–2010

Senčáková I. 1 , Deák L. 1 , Valanský L. 2 , Švajdler M. 3 , Jutka K. 4 , Oravkinová I. 1
1 Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN Košice; 2 Urologická klinika
LF UPJŠ a FN LP Košice; 3 Oddelenie patológie FN LP; 4 Oddelenie rádioterapie VOU

 
2.

L-08 NEUROBLASTOMY NÍZKÉHO A STŘEDNÍHO RIZIKA U KOJENCŮ LÉČENÝCH NA KDHO V LETECH 2003 AŽ 2010 NA KDHO FN V MOTOLE

Cyprová S. 1 , Mališ J. 1 , Jeřábková V. 1 , Švojgr K. 1 , Kynčl M. 2 , Táborská K. 3 , Pýcha K. 4 , Kodet R. 5 , Vícha A. 1 , Stejskalová E. 1 , Starý J. 1
1 Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol; 2 Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol; 3 Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol; 4 Klinika dětské chirurgie UK 2. LF a FN Motol; 5 Ústav patologické anatomie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol

 
3.

L-09 PEGFILGRASTIM – PREVENCE FEBRILNÍ NEUTROPENIE U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S KOSTNÍM NÁDOREM

Cingrošová L. 1 , Sumerauer D. 1 , Kynčl M. 2 , Janda A. 1, 3 , Kodet R. 4 , Starý J. 1
1 Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha; 2 Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol, Praha; 3 CCI – Centrum für Chronische Immundefizienz, universitätsklinikum Freiburg; 4 Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol, Praha

 
4.

L-10 EURONET-PHL-C1 – AKTUÁLNÍ STAV STUDIE A PLÁN NOVÉ STUDIE EURONET-PHL-C2

Čepelová M. 1 , Novák Z. 2 , Drahokoupilová E. 1 , Kabíčková E. 1 , Ganevová M. 1 ,
Kruseová J. 1 , Starý J. 1 , Lukš A. 1
1 Klinika dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol a 2. LF UK, Praha; 2 Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc

 
 
10:30 - 11:00

Přestávka

 
11:00 - 13:30

Blok 3

Starý J., Mihál V.

1.

L-11 LÉČBA DĚTÍ S AKUTNÍ LYMFOBLASTICKOU LEUKÉMIÍ V ČESKÉ REPUBLICE VE STUDII ALL IC-BFM 2002

Starý J. 1 , Štěrba J. 2 , Mihál V. 3 , Blažek B. 4 , Jabali Y. 5 , Černá Z. 6 ,
Procházková D. 7 , Hak J. 8 , Sedláček P. 1 , Mejstříková E. 1 , Zuna J. 1 ,
Janotová I. 1 , Hrušák O. 1 , Trka J. 1
1 Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha;
2 Klinika dětské onkologie FN Brno; 3 Dětská klinika LF UP a FN Olomouc;
4 Klinika dětského a dorostového lékařství FN Ostrava; 5 Dětské oddělení
Nemocnice Č. Budějovice a. s.; 6 Dětská klinika FN Plzeň; 7 Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a. s.; 8 Dětská klinika FN Hradec Králové

 
2.

L-12 CO NÁM PŘINÁŠÍ „ON-LINE” MONITOROVÁNÍ MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ NEMOCI U DĚTÍ S ALL PŘED ALOGENNÍ TRANSPLANTACÍ KOSTNÍ DŘENĚ?

Šrámková L. 1 , Štěrba J. 2 , Timr P. 3 , Blažek B. 4 , Pospíšilová D. 5 , Černá Z. 6 , Hak J. 7 , Froňková E. 1 , Mužíková K. 1 , Trka J. 1 , Sedláček P. 1 , Starý J. 1
1 Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol a UK 2. LF, Praha; 2 Klinika dětské onkologie, FN Brno; 3 Dětské oddělení, Nemocnice České Budějovice; 4 Klinika dětského lékařství, FN Ostrava; 5 Dětská klinika, FN Olomouc; 6 Dětská klinika, FN Plzeň; 7 Dětská klinika, FN Hradec Králové

 
3.

L-13 OPAKOVANÉ ASPIRACE KOSTNÍ DŘENĚ NA KONCI INDUKCE ALL: DŮSLEDKY PRO STRATIFIKACI LÉČBY

Zuna J. 1 , Arens M. 2 , Köhler R. 3 , Panzer-Grümayer R. 4 , Möricke A. 2 ,
Bartram C.R. 3 , Froňková E. 1 , Cario G. 2 , Stanulla M. 2 , Zimmermann M. 5 , Trka J. 1 , Stary J. 1 , Schrappe M. 2 , Schrauder A. 2
1 CLIP, Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK v Praze, ČR; 2 Department of Paediatrics, University Medical Centre Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Kiel, Německo;
3 Institute of Human Genetics, Ruprecht-Karls University, Heidelberg, Německo;
4 Children’s Cancer Research Institute and St. Anna Kinderspital, Wien, Rakousko; 5 Department of Paediatric Haematology and Oncology, Medical School Hannover, Hannover, Německo

 
4.

L-14 VÝSKYT A VÝSLEDKY LIEČBY NHL V DETSKOM VEKU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Bubanská E. 1 , Kaiserová E. 2 , Oravkinová I. 3 , Petržalková D. 2 , Horáková J. 4
1 Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica; 2 Klinika detskej onkologie a hematológie LFUK a DFNsP Bratislava; 3 Oddelenie detskej hematológie a onkológie DFN Košice; 4 Transplantačná jednotka kostnej drene II. Detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava

 
5.

L-15 ALTERACE GENU IKAROS (IKZF1) A JEJICH VLIV NA PROGNÓZU DĚTÍ S AKUTNÍ LYMFOBLASTICKOU LEUKÉMIÍ

Volejníková J., Mejstříková E., Švojgr K., Starý J., Trka J., Froňková E.
Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN Motol Praha

 
6.

L-16 TRANZIENTNÁ A MYELOIDNÁ LEUKÉMIA U DETÍ S MOZAIKOU DOWNOVHO SYNDRÓMU

Kolenova A. 1 , Reinhardt K. 2 , Svec P. 1 , Nathrat M. 3 , Rössig C. 4 ,
v. Stackelberg A. 5 , Kaiserova E. 1 , v. Neuhoff C. 2 , Sander A. 2 , Zwaan C.M. 6 ,
Creutzig U. 4 , Reinhardt D. 2
1 Klinika detskej hematológie a onkológie, DFNsP a LF UK, Bratislava, Slovensko; 2 Detská hematológia a onkológia, Lekárska fakulta Hannover, Nemecko; 3 Detská nemocnica, Kassel, Nemecko; 4 Detská hematológia a onkológia, Detská fakultná
nemocnica, Westfälische Wilhelmsuniversität Münster, Nemecko;
5 Detská hematológia a onkológia, Charité Berlin, Nemecko; 6 Detská hematológia
a onkológia, Erasmus MC-Sophia Detská nemocnica, Rotterdam, Holandsko

 
7.

L-17 VÝSKYT PATOGENŮ V HEMOKULTURÁCH HEMATOLOGICKÝCH PACIENTŮ – MĚNÍ SE V ČASE JEJICH SPEKTRUM?

Keslová P., Sedláček P., Šrámková L., Formánková R., Smíšek P., Vávra V., Suková M., Říha P., Król L. a Starý J.
Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 
8.

L-18 VÝSLEDKY ALOGENNÍ TRANSPLANTACE HEMATOPOETICKÝCH KMENOVÝCH BUNĚK NA TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTCE KDHO V LETECH 2000–2010

Zápotocký M., Říha P., Keslová P., Formánková R., Starý J., Sedláček P.
Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha

 
 
13:30 - 14:30

Oběd

 
14:45 - 16:45

Doprovodný program

 
17:00 - 18:30

Interaktivní kasuistiky

Pospíšilová D., Procházková D.

1.

KDYŽ SE V NOCI PROBUDÍ PRO BOLESTI NA HRUDI

Křižáková L.
Klinika dětského lékařství FN Ostrava

 
2.

SKRYTÝ VÝZNAM „NEVÝZNAMNÉ” SPLENOMEGALIE

Suková M.
Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha

 
3.

TRPĚLIVOST RŮŽE PŘINÁŠÍ

Pospíšilová D.
Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc

 
4.

NEOBVYKLÁ PŘÍČINA SPLENOMEGALIE

Procházková D.
Dětská klinika MN Ústí nad Labem

 
 
18:45 - 19:45

Posterová sekce

Hrušák O., Blažek B., Zuna J.

1.

P-01 ÚSPEŠNÁ LIEČBA HHV-6 ASOCIOVANEJ HEMOFAGOCYTOVEJ LYMFOHISTIOCYTÓZY U PACIENTA PO ALOGÉNNEJ TKD

Fábri O.1, Horáková J.2, Boďová I.2, Laluhová Striežencová Z.1
1 HaT OLM DFNsP, Bratislava; 2 TJKD II. DK LF UK a DFNsP, Bratislava

 
2.

P-02 PCR DETEKCE HSV A VZV U PACIENTŮ KLINIKY DĚTSKÉ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL V LETECH 2004–2011

Hubáček P.1, 2, Krausová B.2, Zajac M.2, Boutolleau D.3, Burrell S.3, Vávra V.1,
Šrámková L.1,Smíšek P.1, Sedláček P.1, Starý J.1
1 Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LFUK a FN Motol, Praha; 2 Ústav lékařské mikrobiologie 2. LFUK a FN Motol, Praha; 3 Oddělení virologie, University of Pierre and Marie Curie and Hospitalier Pitié-Salpetriere, Paříž, Francie

 
3.

P-03 CHROMOZOMÁLNĚ INTEGROVANÝ HHV-6 U ZDRAVÝCH DÁRCŮ A PACIENTŮ S HEMATOLOGICKOU MALIGNITOU

Hubáček P.1, 2, Hrdličková A.1, Mužíková K.1, Špaček M.3, Zajac M.2, Sedláček P.1,
Cetkovský P.4, Starý J.1
1 Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LFUK a FN Motol;
2 Ústav lékařské mikrobiologie 2. LFUK a FN Motol;
3 Oddělení klinické hematologie 3. LFUK a FN Královské Vinohrady;
4 Ústav hematologie a krevní transfúze

 
4.

P-04 LZE PŘEŽÍT ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ Z GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU PŘI ALL? (e-poster)

Láryšová I.1, Zaoral T.1, Trávníček B.1, Hladík M.1, Ptoszková H.1, Blažek B.1,
Svoboda P.2
1 Klinika dětského lékařství FN Ostrava; 2 Interní klinika FN Ostrava

 
5.

P-05 PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PODÁVÁNÍM ROMIPLOSTIMU DĚTEM S CHRONICKOU IMUNNÍ TROMBOCYTOPÉNIÍ

Smíšek P., Suková M.
Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha

 
6.

P-06 MAY -THURNERŮV SYNDROM – KAZUISTIKA

Polanecká L.1, Piťha J.2, Hadačová I.3, Houšťková H.4
1 DK FTN Krč; 2 Laboratoř pro výzkum aterosklerózy – IKEM; 3 Klinická hematologie FN Motol; 4DK FTN Krč

 
7.

P-07 TROMBOSA U PACIENTŮ LÉČENÝCH PRO HEMOBLASTOSU NA KLINICE DĚTSKÉ ONKOLOGIE V LETECH 2005-2011 – ANALÝZA DAT , RIZIKOVÝCH FAKTORŮ, PROFYLAKTICKÝCH OPATŘENÍ

Domanský J.1, Bronišová D.1, Bernatíková H.1, Martinčeková S.1, Zapletal O.2,
Blatný J.2, Bajčiová V.1, Šterba J.1
1 Klinika dětské onkologie FN Brno; 2 Oddělení dětské hematologie FN Brno

 
8.

P-08 „TŘI V JEDNOM” ANEB PŘÍBĚH JEDNOHO CHLAPCE A TŘÍ PŘÍČIN ANÉMIE

Sulovská L.1, Ludíková B.1, Karásková E.1, Michálková K.2, Pospíšilová D.1
1 Dětská klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc;
2 Radiologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

 
9.

P-09 VYUŽITÍ DNA MICROARRAYS V PREDIKCI ODPOVĚDI NA GLUKOKORTIKOIDNÍ TERAPII U PACIENTŮ S ALL

Srovnal J.1, 2, Špenerová M.1, 2, Pospíšilová D.2, Novák Z.2, Koudeláková V.1,
Sedláčková M.1,Radová L.1, Hajdúch M.1, Starý J.3, Blažek B.4, Hak J.5, Černá Z.6,
Timr P.7, Kaiserová E.8,Bubanská E.9, Mihál V.1, 2
1 Laboratoř experimentální medicíny DK FN a LF UP, Ústav molekulární
a translační medicíny LF UP,Olomouc; 2 Dětská klinika FN a LF UP Olomouc;
3 Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol;
4 Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Kliniky dětského lékařství FN Ostrava;
5 Dětská klinika FN Hradec Králové; 6 Dětská klinika FN Plzeň; 7 Dětská klinika Nemocnice České Budějovice a. s.; 8 Onkologická klinika DFNsP Bratislava; 9 Detské onkocentrum NsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

 
10.

P-10 PROČ MĚLA TŘÍLETÁ PACIENTKA ENORMNĚ PRODLOUŽENÝ TROMBINOVÝ ČAS

Procházková D.1, Rosenauerová A.2, Zahradníček L.1, Jílek D.3, Hrachovinová I.4,
Kotlín R.4
1 Dětská klinika MN Ústí nad Labem; 2 OKH MN Ústí nad Labem; 3 Zdravotní ústav v Ústí nad Labem; 4 ÚHKT Praha

 
11.

P-11 ZÁVAŽNÁ TROMBOTICKÁ KOMPLIKACE U 5 LETÉHO PACIENTA S ALL

Doležalová L.1, Votava T.1, Jehlička P.1, Chaloupecký V.2, Černá Z.1, Šrámková L.3,
Kobr J.1
1 Dětská klinika Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlova v Praze; 2 Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice Motol a Univerzita Karlova v Praze - 2.lékařská fakulta; 3 Klinika dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol a Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta

 
12.

P-12 VÝZNAM VYŠETŘENÍ HEPCIDINU U VROZENÝCH PORUCH ERYTROPOÉZY

Houda J.1, Pospíšilová D.1, Ludíková B.1, Sulovská L.1, Ptoszková H.2, Novák Z.1,
Holub D.1, Mihál V.1
1 Dětská klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice
v Olomouci; 2 Dětská klinika Fakultní nemocnice v Ostravě

 
13.

P-13 DEFICIT PYRUVÁTKINÁZY U PACIENTŮ S TĚŽKOU HEMOLYTICKOU ANÉMIÍ A PŘETÍŽENÍM ŽELEZEM

Ludíková B.1, Pospíšilová D.1, Mojzíková R.2, Hak J.3, Divoký V.2
1 Dětská klinika Lékařské fakulty University Palackého a Fakultní nemocnice
v Olomouci; 2 Ústav biologie Lékařské fakulty University Palackého v Olomouci; 3 Dětská klinika Lékařské fakulty University Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové

 
14.

P-14 NEZVYČAJNÝ PRIEBEH APL U ŠESTNÁSŤROČNEJ PACIENTKY

Galóová N.1, Feketeová J.1, Oravkinová I.1, Kolenová S.2
1 Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN, Košice;
2 Klinika detskej hematológie a onkológie, Bratislava

 
15.

P-15 POSTIŽENÍ LEDVIN JAKO PRVNÍ PŘÍZNAK AKUTNÍ LYMFOBLASTICKÉ LEUKEMIE (ALL)

Janečková D., Pindurová E., Smíšek P., Suková M., Šrámková L., Vávra V., Starý J.
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

 
16.

P-16 BIFENOTYPICKÁ LEUKEMIE S Ph+ KLONEM , PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ PO ALLOGENNÍ TRANSPLANTACI V ÉŘE TYROXINKINÁSOVÝCH INHIBITORŮ

Domanský J.1, Bronišová D.1, Bernatíková H.1, Martinčeková S.1, Zapletal O.2, Mejstříková E.3, Bajčiová V.1, Šterba J.1
1 Klinika dtěské onkologie FN Brno; 2 Oddělení dětské hematologie FN Brno; 3 Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha

 
17.

P-17 PACIENTI SE SEKUNDÁRNÍ /TERCIÁRNÍ AML/ALL – DESKRIPTIVNÍ STUDIE 7 PACIENTŮ

Bronisova D., Bernatikova H., Martincekova A., Domansky J., Kyr M., Bajciova V.,
Sterba J.
Klinika dětské onkologie FN Brno

 
18.

P-18 HEMOFAGOCYTUJÍCÍ LYMFOHISTIOCYTÓZA – KAZUISTIKA

Sulovská L.1, Pospíšilová D.1, Smolka V.1, Michálková K.2, Mejstříková E.3, Stejskalová I.1, Novák Z.1, Mihál V.1
1 Dětská klinika LF UP a FN Olomouc; 2 Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc; 3 CLIP – Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol

 
19.

P-19 AUTOIMUNITNÝ LYMFOPROLIFERATÍVNY SYNDRÓM – ZRIEDKAVÉ OCHORENIE , NA KTORÉ TREBA PRI PERIFÉRNOM T BUNKOVOM NON-HODGKINSKOM LYMFÓME U DETÍ MYSLIEŤ

Švec P.1, Janda A.2, Mejstříková E.3, Rensing-Ehl A.2, Plank L.4, Schwarz K.5,
Schmitt-Gräff A.6, Froňková E.3, Hubáček P.3, Jasenková M.1 a Kaiserová E.1
1 Klinika detskej hematológie a onkológie, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave; 2 Centre of Chronic Immunodeficiency (CCI), University Medical Center Freiburg and University of Freiburg, Germany; 3 Klinika detské hematologie a onkologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká Republika;
4 Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine; 5 Institute for Transfusion Medicine, University of Ulm, Ulm, Germany; 6Department of Pathology, University Medical Center Freiburg and University of Freiburg, Germany

 
20.

P-20 PROFESNÍ A OSOBNÍ PERSPEKTIVA ADOLESCENTŮ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH,LÉČENÝCH V DĚTSTVÍ PRO ZHOUBNÝ NÁDOR

Hrstková, H.1, 2, Kepák, T.2
1 Dětská interní klinika LF MU; 2 Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

 
21.

P-21 AKÚTNA TOXICITA PO LIEČBE POKROČILÉHO ŠTÁDIA c-HL – KAZUISTIKA

Hrašková A.1, Puškáčová J.1, Kaiserová E.1, Pavlovičová Z.2, Makaiová I.3 a Plank L.4
1 Klinika detskej hematológie a onkológie LFUK a DFNsP, Bratislava; 2 Rádiologické oddelenie DFNsP, Bratislava; 3 Klinika nukl. medicíny OÚSA a LF UK, Bratislava; 4 Martinské bioptické centrum s. r. o.

 
22.

P-22 REZISTENTNÁ MALIGNITA OD NARODENIA

Stančoková T.1, Bician P.1, Mesár P.1, Pukančíková E.1, Švec P.2, Cingel V.3, Plank L.4, Novotná K.5
1 Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZÚ v DFNsP Banská Bystrica; 2 Klinika detskej hematológie a onkológie LFUK a DFNsP Bratislava; 3 Klinika detskej chirurgieLFUK a DFNsP Bratislava; 4 Ústav patologickej anatómie JLF UK a Univerzitná nemocnica Martin; 5 Odd. rádiológie, FNsP FRD Banská Bystrica

 
23.

P-23 GENOMICKÝ PROFIL NEUROBLASTOMU – aCGH V KLINICKÉ PRAXI

Mazánek P.1, Drábová K.1, Vavřina M.1, Vranová V.2, Filková 2
1 Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno;
2 Oddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice Brno

 
24.

P-24 PAPILÁRNÍ NÁDOR PINEÁLNÍHO REGIONU U DÍTĚTE

Pavelka Z.1, Smrčka M.2, Skotáková J.3, Křen L.4, Mackerle Z.5, Brichtová E.5,
Šlampa P.6, Zitterbart K.1, Štěrba J.1
1 Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno; 2 Neurochirurgická klinika LF MU
a FN Brno; 3 Klinika dětské radiologie LF MU a FN Brno; 4 Ústav patologie
LF MU a FN Brno; 5 Neurochirurgické oddělení KDCHOaT LF MU a FN Brno;
6 Klinika radiační onkologie LF MU Brno a MOÚ v Brně

 
25.

P-25 MIBG – SCORING V KLINICKÉ PRAXI NA KDO FN BRNO

PDrábová K.1, Mazánek P.1, Černý I.2, Štěrba J.1
1 Klinika dětské onkologie, FN Brno; 2 Klinika nukleární medicíny, FN Brno

 
26.

P-26 NÁDORY VAJEČNÍKOV V DETSTVE A PUBERTE

Puškáčová J.1, Mocná A.1, Pavlovičová Z.2
1 Klinika detskej hematológie a onkológie LFUK a DFNsP; 2 Oddelenie rádiodiagnostiky DFNsP, Bratislava

 
27.

P-27 MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÁ ANALÝZA PACIENTŮ S FEOCHROMOCYTOMEM A PARAGANGLIOMEM

Musil Z.1, 2, Vícha A.3, Zelinka T.4, Foretová L.5, Křepelová A.6, Fryšák Z.7,
Puchmajerová A.6, Simandlová M.6, Václavík J.7, Sumerauer D.3, Kohoutová M.1
1 Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN; 2 Katedra antropologie
a genetiky člověka PřF UK; 3 Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF
a FNM; 4 III. Interní klinika 1. LF UK a VFN; 5 Oddělení epidemiologie
a genetiky nádorů MOÚ; 6 Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM;
7 III. Interní klinika FN a LF Olomouc, Česká republika

 
28.

P-28 DIAGNÓZA A LIEČBA TUMORU OBLIČKY U PACIENTA S PRUNE BELLYHO SYNDRÓMOM

Klučková K.1, Mikesková M.1, Sejnová D.1, Kaiserová E.1, Jasenková M.1, Pavlovičová Z.3, Haviar D.3, Polák V.4, Cingel V.2, Szépe P.5
1 Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava; 2 Klinika detskej chirurgie DFNsP Bratislava; 3 Rádiologické oddelenie DFNsP Bratislava; 4 Klinika pediatrickej urológie DFNsP Bratislava; 5 Ústav patologickej anatómie JLF UK

 
29.

P-29 OJEDINELÉ PRÍPADY BENIGNEJ LYMFADENOPATIE U ADOLESCENTOV

Grešíková M.1, 2, Mažáriová O.2, Benej R.3, Rampalová J.4., Odriáš F.4, Szépe P.5,
Plank L.5, Kaiserová E.1
1 KDHO, LF UK a DFNsP, Bratislava; 2 HaT OLM DFNsP, Bratislava;
3 NUTaRCH DFNsP, Bratislava; 4 Oddelenie patológie DFNsP, Bratislava; 5 Ústav patologickej anatómie, JLF UK

 
30.

P-30 NIJMEGEN BREAKAGE SYNDROM – 2 KASUISTIKY

Martinčeková A.1, Bernatíková H.1, Bronišová D.1, Domanský J.1, Křen L.1, Křenová Z1,
Skotáková J.2, Bajčiová V.1, Štěrba J.1
1 Klinika dětské onkologie FN Brno; 2 Klinika dětské radiologie FN Brno

 
31.

P-31 PRES (POSTERIOR REVERSIBLE ENCEPHALOPATHY SYNDROME )JAKO NEUROLOGICKÁ KOMPLIKACE LÉČBY - 2 KASUISTIKY

Bernatíková H.1, Martinčeková A.1, Bronišová D.1, Cahová P.2, Skotáková J.3, Bajčiová V.1, Štěrba J.1
1 Klinika dětské onkologie FN Brno; 2 Klinika dětské neurologie FN Brno; 3 Klinika dětské radiologie FN Brno

 
32.

P-32 INVAZÍVNE MYKOTICKÉ INFEKCIE PRI LIEČBE DETSKÝCH MALIGNYCH CHORÔB

Sejnová, D.1, Puškáčová, J.1, Husáková, K.1, Foltinová, A.1, Haviar, D.2, Lisálová M.3,
Luha, J.4
1 Klinika detskej hematológie a onkológie; 2 Rádiodiagnostické oddelenie, DFNsP, Bratislava; 3 HPL Bratislava; 4 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky
LFUK a UNB, Bratislava

 
33.

P-33 IDENTIFIK ÁCIA PROGNOSTICKY VÝZNAMNÝCH GENETICKÝCH MARKEROV U PACIENTOV S NEUROBLASTÓMOM

Hlinková, K.1, Čermák, M.1, Szabóová, Ž.1, Babál, P.2, Copáková, L.1
1 Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
2 Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava

 
34.

P-34 MONITOROVANIE A STRATÉGIA PROFYLAXIE A LIEČBY MYKOTICKÝCH INFEKCIÍ U DETÍ PO TRANSPLANTÁCIÍ KRVOTVORNÝCH BUNIEK

Horáková J.1, Šufliarska S.1, Boďová I.1, Dzurenková A.1, Švec P.1,
Laluhová-Striežencová Z.1, Lisalová M.2
1 Transplantačná jednotka kostnej drene II DK DFNsP Bratislava; 2 HPL spol. s r. o. Bratislava

 
35.

P-35 VÝZNAM SKUPINOVEJ PSYCHOTERAPIE U ADOLESCENTOV S OSTEOSARKÓMOM

Krištínová Z., Krajmer P.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava

 
 
20:30 - 00:00

Společenský večer

 
08:30 - 10:30

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE SESTER - Blok I.

Lulková M., Jahelková J.

1.

S-01 WISKOTT-ALDRICH SYNDROM

Kašubová S., Grundová J.
Dětská klinika FN Olomouc

 
2.

S-02 HLH – HEMOFAGOCYTUJÍCÍ LYMFOHISTIOCYTOSA

Filípková S.
Dětská klinika FN Olomouc

 
3.

S-03 HEMANGIOMY DĚTSKÉHO VĚKU

Srbová J., Knížková Z.
DK HOO FN Plzeň

 
4.

S-04 LÉČBA HEMANGIOMU PROPRANOLOLEM

Kolmanová H., Mičkerová Z.
Dětská klinika FN Olomouc

 
5.

S-05 HISTIOCYTÓZA Z LANGERHANSOVÝCH BUNIEK – KAZUISTIKA

Kapustová K., Takáčová M.
Klinika pediatrickej hematológie a onkológie DFNsP Banská Bystrica

 
6.

S-06 ANÉMIE Z NEDOSTATKU B12

Křížová L., Jíchová M.
Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol Praha

 
7.

S-07 MIZIVÁ OSVĚTA DOROSTU PŘI ONEMOCNĚNÍ VARLAT – ZAMYŠLENÍ NAD PROBLÉMEM

Mlejnková P.
Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol Praha

 
8.

S-08 HODKGINOVA CHOROBA

Hůlková E., Nenerádová H.
Dětská klinika FN Olomouc

 
 
10:30 - 11:00

Přestávka

 
11:00 - 13:00

Blok II.

Nagyová B., Pertlová A.

1.

S-09 NÁDORY JATER U DĚTÍ (HEPATOBLASTOM, HEPATOCELULÁRNÍ KARCINOM)

Migotová P., Bajčiová V.
Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU

 
2.

S-10 KAZUISTIKA PACIENTA S DG. HEPATOBLASTOM

Holčíková Z., Bajčiová V.
Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU

 
3.

S-11 OŠETROVATEĹSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S EPATOBLASTÓMOM – KAZUISTIKA

Hrešková M., Valovčinová L.
DFNsP Limbová č. 1 Bratislava – Dětská hematologicko-onkologická klinika

 
4.

S-12 POZDNÍ NÁSLEDKY ONKOLOGICKÉ LÉČBY PACIENTŮ V DĚTSKÉM VĚKU

Cetlová A., Kepák T., Bučková E.
Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU

 
5.

S-13 KAZUISTIKA PACIENTKY S DG. BURKITTOV LYMFOM

Ďuríková M., Kadnárová P.
KDHaO, DFNsP Bratislava

 
6.

S-14 KAZUISTIKA 18. ROČNÉHO PACIENTA S EWING SARKOMOM POLYOSTOTICKEJ FORMY

Belešová Z., Liptai Š.
KDHaO, DFNsP Bratislava

 
7.

S-15 ANAPLASTICKÝ EPENDYMÓM CEREBELA – KAZUISTIKA

Buková M., Balátová S.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP Banská Bystrica

 
8.

S-16 OŠETROVATEĹSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DETSKÉHO PACIENTA S ONKOLOGICKÝM OCHORENÍM V TERMINÁLNOM ŠTÁDIU

Múčková I., Pásztorová E.
Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava

 
 
13:00 - 13:45

Oběd

 
14:45 - 15:00

Doprovodný program

 
17:30 - 18:30

Blok III.

Petlachová M., Drápalová R.

1.

S-18 DIAGNOSTIKA DĚTÍ S AKUTNÍ LEUKÉMIÍ POMOCÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE

Thurner D., Hrdličková A., Luknárová P., Semerák P., Mejstříková E., Kalina T., Hrušák O.
CLIP – Childhood leukaemia ivestigation Prague; CLIP – cytometrie, KDHO, UK 2. LF a FN Motol Praha

 
2.

S-19 KAZUISTIKA 17. ROČNÉHO PACIENTA S TROMI HEMATOLOGICKÝMI RELAPSMI PO DVOCH TRANSPLANTACIACH PBSC

Mlynarčíková K., Koribaničová E.
Klinika detskej hematológie a onkológie Bratislava

 
3.

S-20 NEJČASTĚJŠÍ VIROVÉ INFEKCE PO ALOGENNÍ TRANSPLANTACI KMENOVÝCH BUNĚK KRVETVORBY

Skleničková P., Kynkalová H., Křečková A., Hubáček P., Sedláček P.
KDHO, UK 2. LF a FN Motol Praha

 
4.

S-21 INFEKČNÍ MONONUKLEÓZA U DÍTĚTE S ALL – KAZUISTIKA

Čuhaničová M., Kloubcová Š.
Dětská klinika FN Hradec Králové

 
5.

S-22 LEUKÉMIE OČIMA PACIENTKY

Vondráčková A.
KDHO, UK 2. LF a FN Motol Praha

 
6.

S-23 SYNDROM MALÉ HLAVIČKY (NIJMEGEN BREAKAGE SYNDROM-SEEMANOVÁ II SYNDROM)

Drápalová R., Doležalová R.
Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU

 
 
18:45 - 19:45

Posterová sekce – sestry

Hrušák O., Blažek B., Zuna J.

1.

PS-01 DLOUHODOBÁ LÉČBA PACIENTKY S GENERALIZOVANÝM CHONDROSARKOMEM

Borošová V., Lněničková R.
KDHO, UK 2. LF a FN Motol Praha

 
2.

PS-02 RETINOBLASTOM

Klímová L., Šťastná S., Kepák T.
Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU

 
3.

PS-03 TAK JDE ČAS (E-POSTER)

Jahelková J., Sokolová D.
Dětká klinika IMP Ústí nad Labem

 
4.

PS-04 SOCIÁLNÍ PÉČE POSKYTOVANÁ NA KLINICE DĚTSKÉ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE VE FN MOTOL

Pertlová A., Nagyová B., Cingrošová L., Nevyjelová J., Sedláčková L., Choniawková M., Picková A., Sedláček P.
KDHO, UK 2. LF a FN Motol, Sociální oddělení FN Motol Praha

 
5.

PS-05 EXTRAVAZACE DAUNORUBICINU U DÍTĚTE S ALL, VYUŽITÍ METODY VAKUUM ASSISTED CLOUSURE THERAPY A CELKOVÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA

Vavřínová V., Dioszegiová N.
Dětská klinika FN Hradec Králové

 
6.

PS-06 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O TRACHEOSTOMII U DĚTSKÝCH ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

Leĺová Z., Mikovinyová J., Sumerauer D.
KDHO, UK 2. LF a FN Motol Praha

 
7.

PS-07 OŠETROVATEĹSKÁ STAROSTLIVOSŤ PŘI PREVODE PERIFÉRNYCH KMEŇOVÝCH BUNIEK

Juríčková M., Farkašovská K.
Klinika detskej hematológie a onkológie, DFNsP Bratislava

 
 
20:30 - 00:00

Společenský večer

 
09:30 - 13:00

ODBORNÝ PROGRAM RODIČOVSKÉ SEKCE - Blok I.

Reichlová V.

1.

R-01 20 LET ZKUŠENOSTÍ S VYHLEDÁVÁNÍM DÁRCŮ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V ČESKÉM REGISTRU DÁRCŮ KRVETVORNÝCH BUNĚK

Kuříková M., Záhlavová L.
IKEM, Český registr dárců krvetvorných buněk, Praha

 
2.

R-02 OKÉNKO DĚTSKÉ HEMATOONKOLOGIE FN OSTRAVA

Češková M.
KDL FN Ostrava

 
3.

R-03 NIKDY NEJSI SÁM

Mihálová H., Trlicová H., Dvořáková E.
Dětská klinika FN Olomouc

10.30–11.00 hodin Přestávka

 
4.

R-04 VÝZNAM SKUPINOVEJ PSYCHOTERAPIE U ADOLESCENTOV S OSTEOSARKÓMOM

Krištínová Z., Krajmer P.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava

 
5.

R-05 NA KOLE DĚTEM/NA BICYKLI DEŤOM – PROJEKT NA PODPORU ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ

Střížová M. 1 , Zimovčák J. 2 , Bocková M. 2
1 FN Brno; 2 NF Na kole dětem

 
6.

R-06 MEZINÁRODNÍ ONKOLOGICKÉ HRY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Choniawkova M., Nevyjelová J.
Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha

 
 
13:00 - 13:45

Oběd

 
14:45 - 15:00

Doprovodný program

 
17:30 - 18:30

Posterová sekce – rodiče

1.

PR-01 HAIMA CZ – 20 LET ČINNOSTI (E-POSTER)

Reichlová V.
Haima CZ, Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol, Praha

 
2.

PR-02 PROJEKT MŮJ NOVÝ ŽIVOT (E-POSTER)

Cingrošová L.
Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha

 
3.

PR-03 SVETIELKO POMOCI (E-POSTER)

Míka F.
SVETIELKO POMOCI n.f. Košice

 
 
20:30 - 00:00

Společenský večer

09.10.2011

08:00 - 10:00

Registrace

 
08:30 - 10:30

Blok 4

Trka J., Zemanová Z.

1.

L-19 ROLE PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE V DIAGNOSTICE HEMATO-ONKOLOGICKÝCH MALIGNIT DĚTSKÉHO VĚKU. INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY K INTERPRETACI DAT.

Mejstříková E., Kalina T., Slámová L., Fišer K., Reiterová M., Starý J., Hrušák O.
Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol a LF 2. UK, Praha

 
2.

L-20 EXPRESE GENU WT1 PŘI DIAGNÓZE DĚTSKÉ AML NEMÁ PROGNOSTICKÝ VÝZNAM, ALE ÚZCE SOUVISÍ S BIOLOGICKÝMI VLASTNOSTMI LEUKEMICKÝCH BUNĚK

Kramarzová K. 1 , Willasch A. 2 , Gruhn B. 3 , Boubliková L. 1 , Kreyenberg H. 2 ,
Rettinger E. 2 , Zimmermann M. 4 , Starý J. 1 , Reinhardt D. 4 , Creutzig U. 5 ,
Pession A. 6 , Cazzaniga G. 7 , Coliva T. 7 , Bader P. 2 , Trka J. 1
1 CLIP, Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika; 2 Department of Pediatric Hematology, Oncology and Hemostaseology, Goethe University Frankfurt, Hospital for Children and Adolescents III, Frankfurt am Main, Germany; 3 Department of Pediatric Hematology and Oncology, Schiller University Jena, University Children’s Hospital, Jena, Germany; 4 Department of Pediatric Hematology/Oncology, Medical School of Hannover, Hannover, Germany; 5 Hematology/Oncology, University Children’s Hospital Muenster, Muenster, Germany; 6 Oncologia ed Ematologia Pediatrica Lalla Seragnoli, Universita di Bologna, Bologna, Italy;
7 Centro Ricerca Tettamanti, Pediatric Clinic, Univ. Milan Bicocca, Monza, Italy

 
3.

L-21 CYTOGENETIKA A MOLEKULÁRNÍ CYTOGENETIKA DĚTSKÝCH T-BUNĚČNÝCH AKUTNÍCH LYMFOBLASTICKÝCH LEUKÉMIÍ

Holzerová M. 1 , Urbánková H. 1 , Nedomová R. 1 , Mičková P. 1 , Starý J. 2 , Janotová I. 2 , Mihál V. 3 , Novák Z. 3 , Pospíšilová D. 3 , Blažek B. 4 , Kuhn T. 4 , Pikalová Z. 1 , Indrák K. 1 , Jarošová M. 1
1 Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc; 2 Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol Praha; 3 Dětská klinika FN a LF UP Olomouc; 4 Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava

 
4.

L-22 METALOTHIONEIN – NOVÝ DIAGNOSTICKÝ MARKER V DĚTSKÉ ONKOLOGII?

Kruseová J. 1 , Eckschlager T. 1 , Lněničková R. 1 , Křížková L. 2 , Křížková S. 2 , Hynek D. 2 , Adam V. 2 , Bunešová M. 3 , Kizek R. 2
1 Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha; 2 Oddělení klinické chemie a patobiochemie – Agronomická fakulta Mendelova Univerzita Brno; 3 Klinika biochemie a patobiochemie FN Motol, Praha

 
5.

L-23 PŘÍNOS KOMBINOVANÉ TERAPIE PREDNISOLONEM A DEXAMETASONEM V LÉČBĚ DĚTSKÉ ALL

Špenerová M. 1, 2 , Džubák P. 1, 2 , Srovnal P. 1, 2 , Janošťáková A. 1 , Šalková S. 1 , Radová L. 1 , Hajdúch M. 1 , Pospíšilová D. 2 , Novák Z. 2 ,Starý J. 3 , Hak J. 4 , Blažek B. 5 , Černá Z. 6 , Timr P. 7 , Kaiserová E. 8 , Bubanská E. 9 , Mihál V. 2
1 Laboratoř experimentální medicíny, Ústav Molekulární a Translační Medicíny, LF UP a FN Olomouc; 2 Dětská klinika LF UP a FN Olomouc; 3 Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol; 4 Dětská klinika FN Hradec Králové; 5 Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Kliniky dětského lékařství FN Ostrava; 6 Dětská klinika FN Plzeň; 7 Dětská klinika Nemocnice České Budějovice a. s.; 8 Onkologická klinika DFNsP Bratislava; 9 Detské onkocentrum NsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

 
6.

L-24 TRANSPLANTACE HEMATOPOETICKÝCH BUNĚK U 5 PACIENTŮ S CHRONICKOU GRANULOMATÓZNÍ NEMOCÍ (CGD) V ČESKÉ REPUBLICE

Janda A. 1, 2 , Keslová P. 1 , Formánková R. 1 , Litzman J. 3 , Šedivá A. 4 , Houšťková H. 5 , Rozsíval P. 6 , Pařízková E. 6 , Starý J. 1 a Sedláček P. 1
1 Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha; 2 Center of Chronic Immunodeficiency (CCI), University Medical Centre, University of Freiburg, Německo; 3 Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno; 4 Ústav imunologie, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha; 5 Pediatrická klinika, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha; 6 Dětská klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice, Hradec Králové

 
7.

L-25 NOVÁ REKURENTNÍ ABERACE CHROMOSOMU 7 U DĚTSKÝCH MDS

Zemanová Z. 1, 4 , Lizcová L. 1, 4 , Malinová E. 1, 4 , Bártů L. 1, 4 , Jarošová M. 2 ,
Holzerová M. 2 , Mejstříková E. 3 , Smíšek P. 4 , Pospíšilová D. 5 , Starý J. 4 ,
Michalová K. 1
1 Centrum nádorové cytogenetiky ÚKBLD VFN a 1. LF UK v Praze; 2 Laboratoř cytogenetiky a molekulární cytogenetiky, Hemato-onkologická klinika FNOL a UP Olomouc; 3 CLIP – Laboratorní centrum Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2. LF
a FN Motol; 4 Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol;
5 Dětská klinika FNOL a UP Olomouc

 
 
10:30 - 11:00

Přestávka

 
11:00 - 13:00

Kulatý stůl 3 – Nádory u adolescentů a mladých dospělých

Bajčiová V., Keiserová

1.

NÁDORY U ADOLESCENTŮ – ÚVOD A EPIDEMIOLOGIE V ČR, SOUČASNÁ SITUACE U NÁS A VE SVĚTĚ

Bajčiová V.
Klinika dětské onkologie, LF MU a FN Brno

 
2.

HODGKINŮV LYMFOM U ADOLESCENTŮ

Štěrba J., Dembická D., Kýr M., Kodytková D.
Klinika dětské onkologie, LF MU a FN Brno

 
3.

GERMINÁLNÍ NÁDORY VARLAT

Drahokoupilová E. 1 , Sumerauer D. 1 , Starý J. 1 , Kynčl M. 2
1 Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol Praha;
2 Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol Praha

 
4.

GERMINÁLNÍ NÁDORY U ADOLESCENTŮ – OVARIÁLNÍ NÁDORY

Bajčiová V.
Klinika dětské onkologie, LF MU a FN Brno

 
5.

NÁDORY CNS ADOLESCENTŮ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH

Pavelka Z. 1 , Lakomý R. 2 , Poprach A. 2 , Deák L. 3 , Fadrus P. 4 , Pavlík T. 5 , Bortlíček Z. 5 , Zitterbart K. 1 , Kodýtková D. 1 , Bajčiová V. 1 , Štěrba J. 1
1 Klinika dětské onkologie, LF MU Brno a FN Brno; 2 Klinika komplexní onkologické péče, LF MU Brno a MOÚ v Brně; 3 Oddělení dětské onkologie a hematologie, Dětská fakultní nemocnice v Košicích; 4 Neurochirurgická klinika, LF MU Brno a FN Brno; 5 Institut biostatistiky a analýz, MU Brno

 
6.

VÝSLEDKY LÉČBY ADOLESCENTŮ LÉČENÝCH PRO AKUTNÍ LYMFOBLASTICKOU LEUKÉMII TŘEMI PROTOKOLY BFM

Smíšek P. 1 , Janotová I. 1 , Blažek B. 2 , Černá Z. 3 , Hak J. 4 , Hrstková H. 5 ,
Timr P. 6 , Mihál V. 7 , Procházková D. 8 , Štěrba J. 9 a Starý J. 1
1 Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha; 2 Dětská klinika, FN Ostrava;
3 Dětská klinika, FN Plzeň; 4 Dětská klinika, FN Hradec Králové; 5 I. dětská klinika FN Brno; 6 Dětská klinika, České Budějovice; 7 Dětská klinika, FN Olomouc; 8 Dětská klinika, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem; 9 Klinika dětské onkologie, FN Brno

 
7.

POROVNANIE PROGNÓZY AKÚTNEJ LEUKÉMIE U ADOLESCENTOV A DETÍ DO 15. ROKU ŽIVOTA

Kaiserová E. 1 , Bubánska E. 2 , Oravkinová I. 3 , Šubová Z. 1 , Kolenová A. 1 ,
Foltinová A. 1 , Feketeová J. 3 , Švec P. 1
1 Klinika detskej hematológie a onkológie LFUK a DFNsP, Bratislava; 2 Klinika detskej onkológie a hematológie SZU a DFNsP, Banská Bystrica; 3 Oddelenie detskej onkológie
a hematológie DFNsP, Košice

 
8.

KOSTNÍ SARKOMY U DĚTÍ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH

Múdry P., Bajčiová V., Bronišová D., Kútniková L.
Klinika dětské onkologie FN Brno; Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 
9.

„PACIENTEEN” ANEB PROŽITEK ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ NEMOCI NA PRAHU DOSPĚLOSTI

Víchová J.
Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol Praha; Oddělení klinické psychologie
FN Motol Praha; Katedra psychologie FF UK Praha

 
 
13:00 - 13:15

Zakončení konference

 
08:30 - 13:15

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE SESTER

8.00–10.00 hodin Registrace
Společný program – konference lékařů

 
08:30 - 13:15

ODBORNÝ PROGRAM RODIČOVSKÉ SEKCE

8.00–10.00 hodin Registrace
Společný program – konference lékařů

 
13:15 - 14:00

Oběd