10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, 07.11.2013 - 08.11.2013, Ostrava

 

07.11.2013

08:00 - 19:00

Registrace, ubytování, prohlídka vystavy firem

 
09:30 - 19:00

ODBORNÝ PROGRAM - LÉKAŘI / KONFERENČÍ SÁL

 
09:00 - 09:20

Slavnostní zahájení konference

 
09:30 - 11:00

Blok 1

Ryska M., Radoňak J., Duda M.

1.

Potřebujeme ještě NOTES?

Ryska M. (Praha)

 
2.

Tréning v laparoskopickej chirurgii - prevencia komplikácií

Radoňak J., Šoltes M., Pažinka P. (Košice)

 
3.

Retroperitoneoskopická adrenalektomie

Zonča P., Martínek L., Peteja M., Mitták M., Guňková P. (Ostrava)

 
4.

Komplikace v chirurgii z pohledu expertní činnosti

Duda M.(1,2), Adamčík L.(2), Škrovina M.(2),Červená E.(3)
(1. Olomouc, 2. Nový Jičín, 3. Praha)

 
 
11:00 - 11:20

Přestávka

 
11:20 - 12:20

Blok 2

Kala Z., Skalický P., Vraný M.

1.

Komplikace jaterních resekcí a jejich řešení

Kala Z., Kysela P. (Brno)

 
2.

Komplikace laparoskopických operací na játrech ve FN Plzeň

Skalický T.,Sutnar A., Liška V., Třeška V. (Plzeň)

 
3.

Laparoskopické vs. otevřené resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu: onkologické výsledky

Ferko A.(1), Šubrt Z.(2,1), Čečka F.(1), Jon B.(1) (1. Hradec Králové, 2. Brno)

 
4.

Vnitřní drenáž pseudocyst pankreatu - úskalí a komplikace

Geiger J., Veselý V. (Plzeň)

 
5.

Méně obvyklé laparoskopické výkony na pankreatu

Vraný M., Man M. (Jablonec nad Nisou)

 
 
12:20 - 13:30

Oběd

 
13:30 - 14:45

Blok 3

Ferko A., Mrázek T., Zonča P.

1.

Karcinom rekta, kompletní patologická odpověď po neoadjuvantní léčbě. Multiinstitucionální studie.

Ferko A., Blaha M., Dušek L, Mužík J. (Hradec Králové, Brno)

 
2.

Distální resekční linie u laparoskopických resekcí rekta

Mrázek T., Šnajder B., Tesař M. (Ostrava)

 
3.

Konzervativní léčba dehiscencí anastomóz po resekci nádorů rekta

Sákra L., Procházková V., Šiller J. (Pardubice)

 
4.

Protektivní stomie a vzduchová zkouška u laparoskopických resekcí rekta

Mrázek T., Havlík M., Smolka J. (Pardubice)

 
5.

Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta

Guňková P., Guňka I., Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Ihnát P., Mazur M., Zonča P. (Ostrava)

 
6.

Radikalita resekční léčby pro karcinom rekta. Analýza prediktivních faktorů spojených s nekompletní mezorektální excizí.

Ferko A., Örhalmi J., Hadži-Nikolov D., Hovorková E., Chobola M., Vošmik M., Čermáková E. (Hradec Králové)

 
 
14:45 - 15:00

Přestávka

 
15:00 - 16:30

Blok 4

Fried M., Kasalický Z., Holéczy P.

1.

Bariatrická laparoskopická chirurgie - je odlišná od jiných miniinvazivních výkonů?

Fried M., Dolezalova K. (Hradec Králové)

 
2.

Komplikace po sleeve gastrectomy a jejich možné řešení

Kasalický M., Doležel R., Vernerová E. (Praha)

 
3.

Světla a stíny minigastrického bypassu

Holéczy P., Bužga M., Bolek M., Hanousek M., Krištof J., Havrlentová L., Ševčíková J. (Ostrava)

 
4.

Zajímavosti a komplikace v bariatrické chirurgii- video

Dostalík J. (Ostrava)

 
5.

Pozdní komplikace po bandáži žaludku

Čierny M., Vašíček J., Kříž M. (Břeclav)

 
6.

Srovnání per- a perioperačních komplikací bariatrických bypassových operací

Vraný M., Šimečková D., Man M., Manová B. (Jablonec nad Nisou)

 
7.

Předběžné výsledky randomizované srovnávací studie dvou typů gastrických bypasů

Čierny M.(1), Čišeny Jr. M.(2), Vašíček J.(1), M. Kříž(1) (1. Břeclav, 2. Brno)

 
8.

Vliv bariatrických výkonů na diabetes mellitus 2. typu

Fried M., Dolezalova K., Šrámková P. (Praha)

 
 
16:30 - 16:45

Přestávka

 
16:45 - 17:55

Blok 5

Mitták M., Guňka I.

1.

Rizika torakoskopie

Mitták M. (Ostrava)

 
2.

Miniinvazivní přístupy v traumatologii hrudníku a břicha

Havlůj A., Bafrnec J., Štefka J., Gürlich R. (Praha)

 
3.

Niekoré závažné komplikácie miniinvazívnych prístupov do hrudníka – naše skúsenosti

Janík M., Lučenič M., Juhoš P., Zsemlye Zs., Benej R., Haruštiak S. (Bratislava, Slovensko)

 
4.

Obojstranny pneumotorax počas laparoskopickej cholecystektomie

Copák J., Kvak S., Stanko S. (Michalovce, Slovensko)

 
5.

Subfasciální endoskopická ligace perforátorů v léčbě chronické venózní insuficience

Guňka I., Janata P., Leško M., Ferko A. (Hradec Králové)

 
6.

10 let miniinvazivních cévních operací v Nemocnici Na Homolce

Dvořáček L., Štádler P., Matouš P., Vitásek P. (Praha)

 
7.

Trocar injury of the retroperitoneal vessels followed by life-threatening event in a 13 years old girl

Turial S. (Mainz, Německo)

 
 
18:00 - 19:00

ODBORNÁ SYMPOZIA – SALONEK BUDAPEŠŤ

1.

Sympozium společnosti Johnson & Johnson s. r. o. - 30 min.

 
2.

Sympozium společnosti Covidien ECE s. r. o. - 30 min.

iDrive Ultra – plně elektronicky ovládaný stapler Sonicision – bateriový ultrasonický disektor. Zkušenosti a přínosy pro klinickou praxi.
Martínek L., Holéczy P. (Ostrava)

 
 
09:30 - 13:35

ODBORNÝ PROGRAM - SESTRY / SALONEK BUDAPEŠŤ

 
09:30 - 11:00

Blok 1 / Sesterská sekce

Rutarová J., Hrubošová L.

1.

Komunikace zdravotnických pracovníků s pacienty po amputaci dolní končetiny

Rutarová J. (Ostrava)

 
2.

Pooperační péče u pacientů po bariatrických operacích

Mrázová H., Stuchlá M. (Ostrava)

 
3.

Kazuistika pacienta se sekundárním hojením operační rány pomocí V.A.C. terapie

Petrovská Š., Moricová N. (Ostrava)

 
4.

...Doktore, potřebuji zhubnout...

Hrubošová L. (Ostrava)

 
5.

...Doktore, potřebuji zhubnout...

Štenclová E. (Ostrava)

 
6.

...Doktore, potřebuji zhubnout...

Váňová L. (Ostrava)

 
 
11:15 - 12:20

Oběd

 
12:20 - 13:35

Blok 2 / Sesterská sekce

Minclová P., Mittáková H.

1.

Hemoperitoneum u laparoskopických výkonů

Minclová P., Heimerová B. (Ostrava)

 
2.

Dvoudobá jaterní resekce - naše první zkušenosti

Mittáková H., Zajíčková Z., Pluháčková S., Zakopalová K., Dudová M. (Ostrava)

 
3.

Moderní technologie jako komplikace laparoskopických výkonů

Lubojacká H., Bártová M. (Ostrava)

 
4.

Dárcovská nefrektomie laparoskopicky

Žiaková V., Sedláčková L. (Ostrava)

 
5.

Komplikace laparoskopické chirurgie kolorecta z pohledu sestry perioperační péče

Pilařová R., Felczánová H. (Děčín)

 
6.

Chirurgická Léčba Čelistních Anomálií

Vrbová H., Vengřínová V. (Ostrava)

Po ukončení odborného programu sekce sester bude sestrám umožněn volný vstup na program lékařské sekce.

 
 
20:00 - 01:00

Společenský večer

08.11.2013

08:00 - 11:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
09:00 - 13:05

ODBORNÝ PROGRAM - LÉKAŘI / KONFERENČÍ SÁL

 
09:00 - 10:20

Blok 6

Ferenčík A., Adámek S., Šoltés M.

1.

Laparoskopické komplikácie na našom pracovisku

Ferenčík A., Murcko M., Tutka Š., Štepienová A. (Trebišov, Slovensko)

 
2.

Sieťkou navodené komplikácie po laparoskopickej hernioplastike TAPP

Šoltés M., Pažinka P., Radoňak J. (Košice, Slovensko)

 
3.

Laparoskopická hernioplastika 3D síťkou - sledování a řešení komplikací

Žídek R., Mrázek T., Smolka J. (Ostrava)

 
4.

Závažné komplikace laparoskopické operace tříselné kýly

Bystřický P., Krška J., Cejp V. (Písek)

 
5.

Lze předcházet komplikacím při laparoskopické hernioplastice TAPP?

Moravík J., Rejholec J. (Děčín)

 
6.

Incisionální kýly po laproskopiích – prezentace E-posteru

Čech O., Adamová Z. (Vsetín)

 
7.

Komplikace a kontroverze TEM operací

Adámek S., Skořepa J., Polanecký O., Hladík P., Šnajdauf M. (Praha)

 
8.

Ischémia čreva po laparoskopickej amputácii anorekta sec.Miles

Mayer A., Hladík M., Tibenský I., Vician M., Olejník J. (Bánská Bystrica, Slovensko)

 
 
10:20 - 11:25

Přestávka

 
10:25 - 11:35

Blok 7

Aujeský R., Rejholec J., Martínek L.

1.

Laparoskopická fundoplikace z pohledu chirurga i pacienta

Aujeský R., Neoral Č., Vrba R., Stašek M. (Olomouc)

 
2.

Úskalí A Komplikace Perorální Endoskopické Myotomie, Roční Zkušenosti V České republice

Doležel R., Martinek J., Ryska O., Špičák J., Ryska M. (Praha)

 
3.

Laparoskopická hernioplastika po operacích prostaty

Vraný M., Man M., Schröder J., Dudek M. (Jablonec nad Nisou)

 
4.

Přináší robotická chirurgie nové typy komplikací?

Rejholec J., Maleček R., Moravík J., Pazdera V. (Děčín)

 
5.

Black videos

Winkler L., Pecák P., Barnášová D., Drahoňovský V. (Praha)

 
6.

Volvulus sleziny - kazuistika

Tesař J., Krška Z. (Praha)

 
7.

iDrive-nejen pro BMW

Martínek L. (Ostrava)

 
8.

Chirurgická komplikace z pohledu chirurga a právníka na úsvitu účinnosti nového občanského zákoníku

Klos D., Procházková S., Neoral Č. (Olomouc)

 
 
11:35 - 11:55

Přestávka

 
11:55 - 13:05

Blok 8

Marko L´, Verner T., Hájek A.

1.

Komplikace laparoskopie adrenalektomie

Marko L´. (Bánská Bystrica, Slovensko)

 
2.

Komplikace laparoskopické appendektomie

Galgóczyová F., Rejholec J., Moravík J. (Děčín)

 
3.

Nekroza pahýlu appendixu po LAE s následnou difuzní peritonitidou

Verner T., Hamtil F. (Mladá Boleslav)

 
4.

Poranění Žlučových Cest Při Cholecystectomii – Vlastní Zkušenosti

Hájek A., Chrostek M. (Frýdek-Místek)

 
5.

Lézie žlčových ciest pri laparoskopickej cholecystektómii

Pribula V., Vrzgula A., Krajničák R., Šašala M. (Košice, Slovensko)

 
6.

Dvacetileté zkušenosti s laparskopickou cholecystektomií, komplikace a jejich řešení

Sedláček P. a kolektiv (Praha)

 
7.

Komplikace bakteriálního původu po plánované laparoscopické cholecystectomii, možnosti řešení

Ehrenberger D. (Praha)

 
 
13:05 - 13:10

Závěr konference