13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, 04.05.2017 - 06.05.2017, Velké Karlovice

 

Na tuto akci se není možné přihlásit.

On-line registrace byla zastavena. Registrace možna v místě konání.