PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY, 03.10.2019 - 05.10.2019, Doksy

 

Na tuto akci se není možné přihlásit.

Registrace on-line je zastavena. Registrace bude možná na místě od 3.10.2019, 14:00 hod.