20. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM - „JAK LÉČÍM JÁ“, 19.10.2019, Ústí nad Labem

 

Na tuto akci se není možné přihlásit.

Registrace on-line je zastavena. Registrace bude možná na místě 19.10.2019 od 08:30 hod.