XVII. kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP, 15.09.2019 - 17.09.2019, Praha

 

Na tuto akci se není možné přihlásit.

Registrace on-line je zastavena. Registrace je možná na místě od 16:00 hod.