13. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE, 31.05.2013, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás opět pozval na Ústeckou rehabilitační konferenci. Hlavním tématem bude problematika neurorehabilitace a vária.
Podrobnější informaci a program Vám zašleme na základě Vaší přihlášky.

Aktuální informace, program, přihlášky on-line budou k dispozici na těchto stránkách konference.

 

 1.11. 2012  Otevření registrace a informace na webových stránkách   

15. 3. 2013  Uzávěrka registrace pro aktivní účast

15. 4. 2013  Program

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

MUDr. Pavel Maršálek

primář Rehabilitačního oddělení, KZ, a. s.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Termín konání
31.05.2013
Místo konání
POZOR - TENTO ROK ZMĚNA
Multifunkční informační a vzdělávací centrum, Kampus UJEP
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
ul. Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem

(nový objekt přednáškových sálů - univerzitní Centrum celoživotního vzdělávání - uprostřed Kampusu UJEP, Červená
a Zelená aula)


Pořádá
Rehabilitační oddělení KZ, a. s.,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
ve spolupráci
s Fakultou zdravotnických studií
a Pedagogickou fakultou
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Odborný garant konference
MUDr. Pavel Maršálek - primář Rehabilitačního oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z.
Témata
Neurorehabilitace
Vária
Časový harmonogram
08.00 – 09.00 hodin Registrace
09.00 – 09.10 hodin Zahájení
09.10 – 13.15 hodin Odborný program
13.15 – 14.00 hodin Oběd
14.00 – 15.30 hodin Odborný program
15.30 – 15.35 hodin Závěr
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních 6 bodů.
Vzdělávací akce získala souhlasné stanovisko UNIFY a České asociace ergoterapeutů a je v rámci celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů a ergoterapeutů ohodnocena dle vyhlášky č. 4/2010 Sb.

Konference nebude akreditována u České asociace sester.

Certifikáty budou vydávány po skončení odborné konference.

Zveme lékaře, fyzioterapeuty a ergoterapeuty.