14. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE, 30.05.2014, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte mi, abych Vás opět pozval na Ústeckou rehabilitační konferenci.

Hlavními tématy bude problematika kondiční a dechové rehabilitace, dále pak sport a rehabilitace.

Podrobnější informaci a program Vám zašleme na základě Vaší přihlášky.

Aktuální informace, program, přihlášky on-line budou k dispozici na stránkách konference.

 

Těšíme se na Vaši účast

 

MUDr. Pavel Maršálek

primář Rehabilitačního oddělení KZ, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Termín konání
30.05.2014
Místo konání
Kampus – Červená a Zelená aula Pedagogické fakulty
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1, Ústí nad Labem
Pořádá
Rehabilitační oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Odborné zajištění
MUDr. Pavel Maršálek - primář Rehabilitačního oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Témata
Kondiční a dechová rehabilitace
Sport a rehabilitace
Časový harmonogram
08.00 – 15.30 hodin Registrace
09.00 – 09.05 hodin Zahájení
09.05 – 10.30 hodin Odborný program
10.30 – 10.45 hodin Diskuze
10.45 – 11.15 hodin Přestávka – občerstvení
11.15 – 13.00.hodin Odborný program
13.00 – 13.15 hodin Diskuze
13.15 – 14.00 hodin Přestávka – oběd
14.00 – 15.20 hodin Odborný program
15.20 – 15.30 hodin Diskuze
15.30 hodin Závěr, vydávání certifikátů
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

Žádost o akreditaci akce je podána u UNIFY, České asociace ergoterapeutů a České asociace sester.

Certifikáty budou vydávány po skončení konference.