17. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE, 26.05.2017, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás opět pozvali na Ústeckou rehabilitační konferenci.

Tentokrát se sejdeme nad rehabilitací ruky z různých pohledů.

Podrobnější informaci a program Vám zašleme na základě Vaší přihlášky.

 

Těšíme se na Vaši účast

 

MUDr. Pavel Maršálek

primář Rehabilitačního oddělení, KZ, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Termín konání
26.05.2017
Místo konání
Multifunkční informační a vzdělávací centrum, Červená a Zelená aula
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
Pořádá
Rehabilitační oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pod záštitou
Společnosti Rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP
Odborné zajištění
MUDr. Pavel Maršálek - primář Rehabilitačního oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D. - vedoucí katedry fyzioterapie FZS UJEP v Ústí nad Labem
Témata
Rehabilitace ruky
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
08.00 – 09.00 hodin Registrace
09.00 – 09.10 hodin Zahájení
09.10 – 13.15 hodin Odborný program
13.15 – 14.00 hodin Oběd
14.00 – 15.30 hodin Odborný program
15.30 – 15.35 hodin Závěr
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI - Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

FYZIOTERAPEUTI A ERGOTERAPEUTI – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu UNIFY a České asociace ergoterapeutů bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Certifikáty budou vydávány po skončení konference.