19. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE, 31.05.2019, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,                                                                           

dovolte nám, abychom Vás opět pozvali na Ústeckou rehabilitační konferenci.                                 

Hlavním tématem bude Noha a její rehabilitace.

Podrobnější informaci a program Vám zašleme na základě Vaší přihlášky.

Aktuální informace, program, přihlášky on-line budou k dispozici na stránkách konference.

 

Těšíme se na Vaši účast

 

MUDr. Pavel Maršálek                                                           

Rehabilitační oddělení, KZ, a. s.                                             

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.
Fakulta zdravotnických studií
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Termín konání
31.05.2019
Místo konání
Multifunkční informační a vzdělávací centrum, Červená a Zelená aula
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
Pořádá
Rehabilitační oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pod záštitou
Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP
Odborné zajištění
MUDr. Pavel Maršálek – primář Rehabilitačního oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.

PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D. - vedoucí katedry fyzioterapie FZS UJEP v Ústí nad Labem
Témata
Noha a její rehabilitace
Jednací jazyk
čeština
Časový harmonogram
07.30 – 16.30 hodin Registrace
08.30 – 08.45 hodin Zahájení konference
08.45 – 10.30 hodin Odborný program
10.30 – 11.00 hodin Občerstvení
11.00 – 13.25 hodin Odborný program
13.25 – 14.00 hodin Oběd
14.00 – 15.00 hodin Odborný program
15.00 – 15.15 hodin Občerstvení
15.15 – 16.20 hodin Odborný program
16.20 – 16.30 hodin Závěr

Změna, či pořadí časového rozvrhu programu a zařazení nevyžádaných přednášek vyhrazeno. Přednášky jsou koncipovány s vizí multidisciplinární spolupráce a přehledu současných léčebných postupů ve vztahu k požadavkům na rehabilitaci.
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno potvrzení o účasti.

FYZIOTERAPEUTI A ERGOTERAPEUTI – akce bude zařazena do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude předáno potvrzení o účasti

Certifikáty budou vydávány po skončení konference.