20. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE - ZRUŠENO, 29.05.2020, V návaznosti na mimořádná opatření vlády ČR v souvislosti s koronavirem COVID-19 byla akce v daném termínu zrušena. Registrované účastníky budeme informovat emailem.

 
Úvodní slovo

Konání 20. ústecké rehabilitační konference v roce 2020 bylo zrušeno. Konference bude uspořádána se stejným tématem v termínu 4. června 2021.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na 20. ústeckou rehabilitační konferenci, jejímž hlavním tématem bude Rehabilitace a pohybová aktivita dětí a mládeže..

Podrobnější informace a program Vám zašleme na základě Vaší přihlášky.

Aktuální informace, program, přihlášky on-line budou k dispozici na stránkách konference. 

 

Těšíme se na Vaši účast

 

MUDr. Pavel Maršálek         

Rehabilitační oddělení, KZ, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.          

 

PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.
Fakulta zdravotnických studií Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Termín konání
29.05.2020
Místo konání
Multifunkční informační a vzdělávací centrum, Červená a Zelená aula
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
Pořádá
Rehabilitační oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pod záštitou
Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP
Odborné zajištění
MUDr. Pavel Maršálek – primář Rehabilitačního oddělení KZ, a. s.,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D. – vedoucí katedry fyzioterapie Fakulty zdravotnických studií,
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Témata
Rehabilitace a pohybová aktivita dětí a dorostu
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

08.00 – 09.00 hodin Registrace
09.00 – 09.10 hodin Zahájení
09.10 – 13.15 hodin Odborný program
13.15 – 14.00 hodin Oběd
14.00 – 15.30 hodin Odborný program
15.30 – 15.35 hodin Závěr

Změna, či pořadí časového rozvrhu programu a zařazení nevyžádaných přednášek vyhrazeno. Přednášky
jsou koncipovány s vizí multidisciplinární spolupráce a přehledu současných léčebných postupů ve vztahu
k požadavkům na rehabilitaci.
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno potvrzení o účasti.

FYZIOTERAPEUTI A ERGOTERAPEUTI – akce bude zařazena do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a ČAE, bude předáno potvrzení o účasti

Certifikáty a potvrzení o účasti budou vydávány po skončení konference.