XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, 24.05.2013 - 25.05.2013, Rožnov pod Radhoštěm

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,

 

dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO -

IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax.

Hlavním tématem letošního setkání budou: Lékové hypersenzitivity.

 

MUDr. Olga Škopková, alergologie, Pediatrická klinika FN Ostrava

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická

klinika FN Brno

Termín konání
24.05.2013 - 25.05.2013
Místo konání
Hotel Relax
Lesní 1689
Rožnov pod Radhoštěm
Pod záštitou
České společnosti alergologie a klinické imunologie
Odborné zajištění
MUDr. Olga Škopková, alergologie, Pediatrická klinika FN Ostrava
MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno
Témata
KAPITOLY Z IMUNOPATOLOGIE
(Imunopatologie a nádorová, střevní, revmatická, oční, kožní, stomatologické, plicní, endokrinologické a revmatologické onemocnění)
Časový harmonogram
24. 5. 2013 (pátek)
13.00 - 15.00 Registrace, prohlídka výstavy firem
15.00 - 18.00 Odborný program
19.00 - 00.00 Společenský večer

25. 5. 2013 (sobota)
8.30 - 12.00 Odborný program
12.00 Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci
s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.