XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, 23.05.2014 - 24.05.2014, Rožnov pod Radhoštěm

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,

 

dovolujeme si Vás pozvat na již XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO -

IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech
23.-24. května 2014 v Hotelu Relax.

 

Hlavním tématem letošního setkání budou kapitoly z imunopatologie.

 

MUDr. Olga Škopková, alergologie, Pediatrická klinika FN Ostrava

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická

klinika FN Brno

Termín konání
23.05.2014 - 24.05.2014
Místo konání
Hotel Relax
Lesní 1689
Rožnov pod Radhoštěm
Pod záštitou
České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Odborné zajištění
MUDr. Olga Škopková, alergologie, Pediatrická klinika FN Ostrava
MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno
Témata
Kapitoly z imunopatologie
(Imunopatologie a onemocnění nádorová, střevní, revmatická, oční, kožní, stomatologická, plicní, endokrinologická a revmatologická)
Časový harmonogram
23. 5. 2014 (pátek)
13.00 - 15.00 Registrace, prohlídka výstavy firem
15.00 - 18.00 Odborný program
19.00 - 00.00 Společenský večer

24. 5. 2014 (sobota)
08.00 - 12.00 Odborný program
12.00 Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.