Rožnovské alergologicko - imunologické dny, 22.05.2015 - 23.05.2015, Rožnov pod Radhoštěm

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,

 

dovolujeme si Vás pozvat již na XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 22. - 23. května 2015 v Hotelu Relax.

Hlavním tématem letošního setkání bude Žena v množném čísle“ aneb specifika ženy ve zdraví a nemoci.

 

MUDr. Olga Škopková, alergologie, Pediatrická klinika FN Ostrava

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie, Interní gastroenterologická klinika, MU, FN Brno

Termín konání
22.05.2015 - 23.05.2015
Místo konání
Hotel Relax
Lesní 1689
Rožnov pod Radhoštěm
Pod záštitou
České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Odborné zajištění
MUDr. Olga Škopková, alergologie, Pediatrická klinika FN Ostrava
MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno
Témata
„Žena v množném čísle“ aneb specifika ženy ve zdraví a nemoci
Časový harmonogram
22. 5. 2015 Pátek
13:00 - 18:00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
15:00 - 16:40 hodin Odborný program
16:40 - 17:00 hodin Přestávka
17:00 - 18:00 hodin Odborný program
18:00 - 18:05 hodin Konec odborného programu
19:00 - 00:00 hodin Večeře a společenský program ve skanzenu

23. 5. 2015
07:30 - 12:00 hodin Registrace Sobota

08:00 - 09:30 hodin Odborný program
09:30 - 10:00 hodin Přestávka + vystěhování z pokojů
10:00 - 12:00 hodin Odborný program
12:00 - 12:05 hodin Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.