XXIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, 18.05.2018 - 19.05.2018, Rožnov pod Radhoštěm

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,

 

dovolujeme si Vás pozvat již na XXIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 18. - 19. května 2018 v Hotelu Relax.

Hlavním tématem letošního setkání bude „Eozinofil v klinických souvislostech“.

 

MUDr. Olga Škopková, alergologie, Pediatrická klinika FN Ostrava

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., Alergologie, Interní gastroenterologická klinika MU, FN Brno

Termín konání
18.05.2018 - 19.05.2018
Místo konání
Hotel Relax
Lesní 1689
Rožnov pod Radhoštěm
Pořádá
MUDr. Olga Škopková, alergologie, Pediatrická klinika FN Ostrava
MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie, Interní gastroenterologická klinika FN Brno
Pod záštitou
České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Témata
Eozinofil v klinických souvislostech.
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
18.5.2018 (pátek)
13.00 – 18.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
15.00 – 16.20 hodin Odborný program
16.20 – 16.35 hodin Přestávka
16.35 – 18.05 hodin Odborný program
18.05 hodin Závěr odborného programu
19.00 – 00.00 hodin Večeře a společenský program ve skanzenu

19.5.2018 (sobota)
07.30 – 12.00 hodin Registrace
08.00 – 09.00 hodin Odborný program
09.00 – 09.30 hodin Přestávka + vystěhování z pokojů
09.30 – 12.15 hodin Odborný program
12.15 – 12.25 hodin Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.