XXIV. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, 24.05.2019 - 25.05.2019, Rožnov pod Radhoštěm

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,

 

dovolujeme si Vás pozvat již na XXIV. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24. - 25. května 2019 v Hotelu Relax.

Hlavním tématem letošního setkání bude „Životní prostředí a zdraví“.

 

MUDr. Olga Škopková, alergologie, Pediatrická klinika FN Ostrava

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., Alergologie, Interní gastroenterologická klinika MU, FN Brno

Termín konání
24.05.2019 - 25.05.2019
Místo konání
Hotel Relax
Lesní 1689
Rožnov pod Radhoštěm
Pořádá
MUDr. Olga Škopková, alergologie, Pediatrická klinika FN Ostrava
MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie, Interní gastroenterologická klinika FN Brno
Pod záštitou
České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Témata
Životní prostředí a zdraví
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
24.5.2019 (pátek)
13.00 – 18.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
15.00 – 16.30 hodin Odborný program I.
16.30 – 17.00 hodin Přestávka
17.00 – 18.00 hodin Odborný program II.
18.00 - 18.05 hodin Závěr odborného programu
19.00 – 00.00 hodin Večeře a společenský program

25.5.2019 (sobota)
08.00 – 12.10 hodin Registrace
08.30 – 10.30 hodin Odborný program I.
10.30 – 11.00 hodin Přestávka + vystěhování z pokojů
11.00 – 12.30 hodin Odborný program II.
12.30 – 13.30 hodin Závěr sympozia + oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK
(ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží
potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.