2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN, 24.03.2012, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,

 

dovoluji si Vás pozvat na 2. Severočeský algeziologický den, který se uskuteční dne

24. března 2012 v Kongresovém sále Krajského úřadu města Ústí nad Labem.

 

MUDr. Jan Procházka

Ambulance bolesti Neurochirurgické kliniky UJEP, KZ a.s., MNUL, o.z.

Člen Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP

Termín konání
24.03.2012
Místo konání
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 48
Ústí nad Labem (centrum města)

Doporučujeme parkování:
Podzemní parkoviště – Palác Zdar (Mírové náměstí)
Garážové stání – Předmostí (vjezd u čerpací stanice OMV)
Pod záštitou
Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
Hejtmanky Ústeckého kraje - Jany Vaňhové
Odborné zajištění
MUDr. Jan Procházka – Ambulance bolesti Neurochirurgické kliniky UJEP, KZ a.s., MNUL, o.z., člen Společnosti
pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
Témata
- Neuropatická bolest
- Novinky ve farmakologii
- Novinky v intervenčních metodách terapie
- Varia
Časový harmonogram
08.30 - 09.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 - 15.50 hodin Odborný program
15.50 hodin Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – Dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Sympozium je určeno odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Zdravotní laborant
- Zdravotnický záchranář
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník