3. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN, 22.03.2013, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,

 

dovoluji si Vás pozvat na 3. Severočeský algeziologický den, který se uskuteční dne

22. března 2013 v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem.

 

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Ambulance bolesti Neurochirurgické kliniky UJEP, KZ a.s., MNUL, o.z.

Člen Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP

Termín konání
22.03.2013
Místo konání
Clarion Congress Hotel
Špitálské náměstí 3517
Ústí nad Labem (centrum města)

Doporučujeme parkování:
Podzemní parkoviště hotelu Clarion Congress
Pod záštitou
Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
Odborné zajištění
MUDr. Jan Procházka, Ph.D. – Ambulance bolesti Neurochirurgické kliniky UJEP, KZ a.s., MNUL, o.z., člen Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
Témata
- Bolest hlavy
- Novinky ve farmakologii
- Varia
Časový harmonogram
08.30 - 09.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 - 15.00 hodin Odborný program
15.00 hodin Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
Sympozium je určeno odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Zdravotní laborant
- Zdravotnický záchranář
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník