4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY, 21.03.2014 - 22.03.2014, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,

 

dovoluji si Vás pozvat na 4. severočeské algeziologické dny, který se uskuteční dne 21.-22. března 2014 v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem.

 

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Ambulance bolesti Neurochirurgické kliniky UJEP, KZ a.s., MNUL, o.z.

Člen Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP

Termín konání
21.03.2014 - 22.03.2014
Místo konání
Clarion Congress Hotel
Špitálské náměstí 3517
Ústí nad Labem
Pod záštitou
Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ
MUDr. Jan Procházka, Ph.D. – Ambulance bolesti Neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.
Témata
- akutní vs. chronická bolest
- operovat vs. neoperovat
Časový harmonogram
21.3.2014
08.30 – 16.00 registrace
09.30 – 13.15 odborný program
13.15 – 14.30 polední přestávka
14.30 – 16.20 odborný program
18.00 – 01.00 doprovodný společenský program

22.3.2014
09.00 – 12.30 odborný program
12.30 závěr programu
12.30 – 13.30 oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním 9 kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním 8 kreditních bodů.