6. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY, 01.04.2016 - 02.04.2016, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovoluji si Vás pozvat na 6. ročník Severočeských algeziologických dnů, které se budou opět konat na začátku jara 1. – 2. 4. 2016 v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem.

 

V naší praxi se neustále setkáváme se spoustou pacientů a s řadou diagnóz, někdy

se střetneme se zajímavým případem, ať už takovým, který nás přivede do terapeutických či diagnostických rozpaků, či takovým, ze kterého nám běhá mráz po zádech.

Takže nosným tématem budou kasuistiky na téma „Každý máme zajímavé i problematické pacienty”.

A protože se náš obor neustále vyvíjí, dalšími tématy budou „Novinky v intervenčních metodách“ a „Nové možnosti farmakoterapie“.                                       

           

Těším se na setkání s Vámi v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem 

 

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Ambulance bolesti Neurochirurgické kliniky UJEP, MNUL, o.z., KZ, a.s.

Termín konání
01.04.2016 - 02.04.2016
Místo konání
Clarion Congress Hotel
Špitálské náměstí 3517
Ústí nad Labem
Odborné zajištění
MUDr. Jan Procházka, Ph.D. – Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Ambulance bolesti Neurochirurgické kliniky UJEP, MNUL, o.z., KZ, a.s.
Témata
• Každý máme složité pacienty (kasuistiky)
• Novinky v intervenčních metodách
• Nové možnosti farmakoterapie
Časový harmonogram
1.4.2016
08.00 – 16.00 Registrace, prohlídka výstavy firem
09.30 – 11.15 BLOK I - odborný program
11.15 – 11.45 Přestávka
11.45 – 13.10 BLOK II - odborný program
13.10 – 14.10 Oběd
14.10 – 16.00 BLOK III - odborný program
16.00 – 16.05 Závěr jednacího dne
19.00 – 24.00 Doprovodný společenský program
2.4.2016
08.30 – 12.00 Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 10.20 BLOK IV - odborný program
10.20 – 10.40 Přestávka
10.40 – 12.00 BLOK V - odborný program
12:00 Závěr sympozia
12.00 – 13.00 Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – dle vyhlášky č.4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.