7. Severočeské algeziologické dny, 31.03.2017 - 01.04.2017, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovoluji si Vás pozvat na 7. ročník Severočeských algeziologických dnů, které se budou konat 31. 3. – 1. 4. 2017 v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem.

 

V naší praxi používáme celou řadu standardů a doporučených postupů. Nicméně některé vyšetřovací a léčebné algoritmy, které se osvědčily, vznikaly na našich pracovištích. A jelikož se osvědčily nám, mohly by zajímat i naše kolegy.

 

Takže nosným tématem budou vyšetřovací a léčebné algoritmy.

A protože se náš obor neustále vyvíjí, dalšími tématy budou „Novinky v invazivních algeziologických postupech“ a „Novinky ve farmakoterapii“.   

 

Těším se na setkání s Vámi v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem 

 

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzívní medicíny,

Ambulance bolesti, Neurochirurgická klinika 

Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.

Termín konání
31.03.2017 - 01.04.2017
Místo konání
Clarion Congress Hotel
Špitálské náměstí 3517
Ústí nad Labem
Odborné zajištění
MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzívní medicíny,
Ambulance bolesti, Neurochirurgická klinika, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.
Témata
1. Vyšetřovací a léčebné algoritmy
2. Novinky v invazivních algeziologických postupech
3. Novinky ve farmakoterapii
Časový harmonogram
31.3.2017 (pátek)
08.00 – 17.00 registrace
09.30 – 12.00 odborný program
12.00 – 13.00 polední přestávka
13.00 – 17.00 odborný program
19.00 – 24.00 doprovodný společenský program

1.4.2017 (sobota)
08.00 – 13.00 registrace
09.00 – 13.00 odborný program
13.00 závěr sympozia
13.00 – 14.00 oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – dle vyhlášky č.4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.