8. severočeské algeziologické dny, 23.03.2018 - 24.03.2018, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovoluji si Vás pozvat na 8. ročník Severočeských algeziologických dnů, které se budou konat 23. – 24. 3. 2018 v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem.

 

Hlavními tématy sympozia budou „Bolesti pohybového ústrojí“ , „Novinky v invazivních algeziologických postupech“ a „Novinky ve farmakoterapii“.

 

Těším se na setkání s Vámi v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem

 

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzívní medicíny,

Ambulance bolesti, Neurochirurgická klinika,

Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.

Termín konání
23.03.2018 - 24.03.2018
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
Špitálské náměstí 3517
Ústí nad Labem
Pod záštitou
Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
Odborné zajištění
MUDr. Jan Procházka, Ph.D. – Klinika anesteziologie, perioperační a intenzívní medicíny, Ambulance bolesti, Neurochirurgická klinika, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s
Témata
• Bolesti pohybového ústrojí
• Novinky v invazivních algeziologických postupech
• Novinky ve farmakoterapii
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
23.3.2018
08.00 – 17.00 registrace
09.30 – 12.00 odborný program
12.00 – 13.00 polední přestávka
13.00 – 17.00 odborný program
19.00 – 24.00 doprovodný společenský program

24.3.2018
08.00 – 13.00 registrace
09.00 – 13.00 odborný program
13.00 závěr sympozia
13.00 – 14.00 oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.