12. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY, 24.03.2023 - 25.03.2023, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovoluji si Vás pozvat na 12. ročník Severočeských algeziologických dnů, které se budou konat 

24.-25.3.2023 v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem.

Hlavním tématem 12. ročníku bude: Neuropatická bolest ve světle moderní medicíny


Těším se na setkání s Vámi v Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem 


MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Centrum léčby chronické bolesti při Klinice anesteziologie, perioperační a intenzívní medicíny, 

Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.


Termín konání
24.03.2023 - 25.03.2023
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ústi nad Labem
Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem
Pořádá
BOS. org s.r.o.
Pod záštitou
Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
Prezident sympozia
MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
Centrum léčby chronické bolesti při Klinice anesteziologie, perioperační a intenzívní medicíny, Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z
Témata
Neuropatická bolest ve světle moderní medicíny
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SYMPOZIA
Program bude k dispozici po 15. 2. 2023.

24. 3. 2023 (pátek)
08.00 – 17.00 příjezd, ubytování, registrace
09.30 – 12.00 odborný program
12.00 – 13.00 oběd
13.00 – 17.00 odborný program
19.00 – 23.00 společenský program

25. 3. 2023 (sobota)
08.00 – 13.00 registrace
09.00 – 13.00 odborný program
13.00 závěr sympozia
13.00 – 14.00 oběd
Certifikáty o účasti
KREDITNÍ HODNOCENÍ SYMPOZIA

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.
Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.
Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.