I. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY, 21.03.2014 - 22.03.2014, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

      botulinumtoxin, estetika, výplně, plastická chirurgie vstupují do stomatologie. Věříme, že rok 2014 bude založen na úspěšných projektech a vzájemné spolupráci! Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na I.kongres estetické a laserové medicíny SELM, který se bude konat ve dnech
21.-22.března 2014 ve Slovanském domě v Praze. Svým odborným obsahem, zúčastněnými přednášejícími a mezioborovým rozměrem představuje dosud chybějící článek v oblasti kongresů. Společnost estetické a laserové medicíny propojila spolupráci jednotlivých odborných společností, a dal atak základ nově vznikající koncepci pravidelně se opakujících vzdělávacích akcí, které mohou pomoci sjednotit odborné poznatky různých specializací a optimalizovat tak postupy ošetření a obecná doporučení ve vztahu k našim pacientům.

Velice se těšíme na příjemná formální i neformální setkání s Vámi během kongresu

 

Za SELM a s pozdravem

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda SELM ČLS JEP,

předseda vědeckého výboru kongresu

Termín konání
21.03.2014 - 22.03.2014
Místo konání
Slovanský dům
Na Příkopě 22
Praha 1
Pod záštitou
Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
Vědecký výbor kongresu
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. - předseda Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. - vědecký sekretář SELM ČLS JEP, vědecký sekretář České akademie dermatovenerologie, prezident European Academy of Dermatology and Venerology
MUDr. Marta Moidlová - členka výkonného výboru SELM ČLS JEP
MUDr. Miroslav Procházka - člen výkonného výboru SELM ČLS JEP
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA - předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, člen výboru Společnosti korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP, generální sekretář Evropského dermatovenerologického výboru Evropské unie medicínských specialistů (UEMS)
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. - člen výboru České společnosti plastické chirurgie, místopředseda České společnosti estetické chirurgie ČLS JEP
MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. - předseda Společnosti maxillofaciální chirurgie ČLS JEP
ZAhraniční host kongresu
Benjamin Ascher, MD, PC
Časový harmonogram
21.3.2014
12.30 – 18.00 registrace
13.00 – 17.40 odborný program
18.00 – 20.00 doprovodný společenský program
22.3.2014
08.00 – 16.00 registrace
08.30 – 11.30 odborný program
11.30 – 12:30 oběd
12:30 – 16:55 odborný program
16.55 závěr programu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 7 kreditních bodů.
Česká stomatologická komora byla požádána o zařazení akce mezi vzdělávací akce ČSK, lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
SESTRY – dle vyhlášky č.4/2010 SB. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním 8 kreditních bodů.