IV. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY, 02.06.2017 - 03.06.2017, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,

 

věřím, že program našeho, tentokrát už IV. kongresu estetické a laserové medicíny opět vyvolá Váš nemalý zájem. Multioborový pohled tentokrát zaměříme na končetiny. Tato oblast zajímá mnoho pacientů, ale sami často nevíme, co vše jim můžeme předvídatelně nabídnout. Ruce, boky, lýtka, ale třeba i kotníky zaměstnávají nejenom estetické dermatology a plastické chirurgy, ale i cévní chirurgy, ortopedy, neurochirurgy či obecné chirurgy. Vzájemné potkávání specialistů ale chybí a doufáme, že pro Vás bude přínosem.

A samozřejmě se podíváme, jaké jsou nejnovější postupy a co prošlo testem „evidence based medicíny“ v celém našem oboru.  Věřím, že se potkáme i na populárním společenském večeru.

 

Těšíme se na Vás!

 

Za výbor Společnosti pro estetickou a laserovou medicínu

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda SELM ČLS JEP

předseda vědeckého výboru kongresu

Termín konání
02.06.2017 - 03.06.2017
Místo konání
Budova Autoklubu ČR,
Opletalova 29
Praha 1
Pořádá
Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP
Prezident kongresu
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Vědecký výbor
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
předseda výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA
vědecký sekretář Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
prim. MUDr. Marta Moidlová
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
prim. MUDr. Miroslav Procházka
člen výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
prim. MUDr. Hana Adamcová
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
člen výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
MUDr. Eva Remlová, Ph.D., MBA
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
MUDr. Kateřina Klauzová, MBA
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.
člen revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
MUDr. Dagmar Frösslová
členka revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
as. MUDr. Sabina Sellner Švestková, Ph.D.
členka revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
Témata
Estetická medicína končetin
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
2. 6. 2017 - pátek
09.00 – 19.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 09.30 hodin Coffee break
09.30 – 12.10 hodin Odborný program
12.10 – 13.10 hodin Oběd
13.10 – 15.00 hodin Odborný program
15.00 – 15.30 hodin Coffee break
15.30 – 17.20 hodin Odborný program
17.20 – 17.50 hodin Coffee break
17.50 – 19.00 hodin Odborný program
19.30 – 20.15 hodin Kulturní program
20.15 – 22.30 hodin Wine&Food

3. 6. 2017 – sobota
09.00 – 16.00 hodin Registrace
09.30 – 09.50 hodin Coffee break
10.00 – 12.50 hodin Odborný program
12.50 – 13.50 hodin Oběd
13.50 – 16.10 hodin Odborný program
16.10 hodin Zakončení kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci
s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky č.4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.