Setkání nemocniční a ambulantní pediatrie 2018, 19.09.2018, Ostrava

 
Úvodní slovo

Vážení přátelé dětského lékařství,

 

zveme Vás na podzimní setkání do Ostravy. Tento již třetí ročník se bude konat 19. 9. 2018 v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Připravujeme program naplněný novinkami, praktickými zkušenostmi a zajímavými kazuistikami z dětského lékařství a také

z několika oborů s dětským lékařstvím těsně souvisejícím. Nosným tématem našeho setkání bude problematika infekcí horních a dolních dýchacích cest, ušních zánětů a přestavíme si aktuální možnosti laboratorní diagnostiky a terapie pertuse a tuberkulózy. Jedna z přednášek se bude týkat problematiky řešení akutních stavů v ambulanci PLDD a nebude také chybět možnost prakticky si vyzkoušet postupy při zajištění žilního vstupu v podmínkách ambulantní péče či správného provedení krevních odběrů. Cílem našeho setkání je, abyste mohli získané informace a dovednosti

použít ihned ve svých ambulancích k plné spokojenosti nejen Vás, ale i vašich pacientů.

 

MUDr. Jan Boženský, primář Dětského oddělení Vítkovické nemocnice a.s.

Termín konání
19.09.2018
Místo konání
Clarion Congress Hotel v Ostravě
Zkrácená 2703
Ostrava - Zábřeh
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Pod záštitou
Dětského oddělení Vítkovické nemocnice a.s.
Laboratoří AGEL a.s.
Organizační výbor
MUDr. Jan Boženský, primář Dětského oddělení Vítkovické nemocnice a.s.
Mgr. Hana Bílková Franková, Laboratoře AGEL a.s.
Témata
• ORL problematika
• Černý kašel a jeho diagnostika
• Možnosti diagnostiky TBC
• Akutní stavy v PLDD
• Novinky v pediatrii
Časový harmonogram
ČASOVÝ HARMONOGRAM
19. 9. 2018 (středa)

12.00 – 17.00 Registrace, prohlídka výstavy firem
13.00 – 15.00 BLOK I.
15.00 – 15.30 Přestávka
15.30 – 17.00 BLOK II.
17.00 Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedením počtu kreditů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.
Organizační zajištění
SEKRETARIÁT
Ing. Šárka Martiníková
FN Ostrava - Domov sester
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava - Poruba

Tel.: +420 595 136 808
Fax: +420 475 205 169
E-mail: martinikova@bos-congress.cz

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY - REGISTRACE
BOS. org s. r. o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
E-mail: sekretariat@bos-congress.cz

IČ: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733