XIII. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI, 04.10.2015 - 06.10.2015, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení přátelé,

 

dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozval na XIII. kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti, který se bude konat ve dnech 4. – 6. října 2015 v Ústí nad Labem.

Myšlenka národních kongresů zaměřených na onemocnění páteře vznikla již v roce 1995 právě v našem městě a kongres bude současně oslavou dvacetileté tradice těchto významných setkání spinálních odborníků a mezioborových specialistů.

Oficiálním spolupořadatelem letošního kongresu je Slovenská spondylochirurgická spoločnosť.

Odborný program kongresu se bude skládat z částí určených pro lékaře, fyzioterapeuty, sestry a sociální pracovníky. Těšíme se na Vás a věříme, že kongres přispěje k dalšímu zkvalitnění péče o naše pacienty i k navázání nových odborných a přátelských  kontaktů.

 

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

přednosta Neurochirurgické kliniky Univerzity J.E.Purkyně

a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Termín konání
04.10.2015 - 06.10.2015
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem – lékařská sekce
Špitálské náměstí 3517
Ústí nad Labem

BEST WESTERN Hotel Vladimir – sesterská sekce
Masarykova 36
Ústí nad Labem
Pořádá
Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP
Slovenská spondylochirurgická spoločnosť
Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Ortopedické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
Prezident kongresu
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta Neurochirurgické kliniky Univerzity J. E. Purkyně
a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Krajské zdravotní, a.s.
Programový výbor
MUDr. Jan Cienciala, PhD.
MUDr. Jiří Chrobok, PhD.
doc. MUDr. Ján Kočiš, PhD.
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
prim. MUDr. Richard Lukáš, PhD.
prim. MUDr. Tomáš Paleček, PhD.
prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
prof. MUDr. Petr Suchomel, PhD.
prof. MUDr. Jan Štulík, PhD.
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Organizační a vědecký výbor
MUDr. Vladimír Beneš
MUDr. Aleš Hejčl, PhD.
MUDr. Pavel Pilát
MUDr. Petr Vachata, Ph.D.
Lucie Lippertová
Kateřina Tomová
Témata
TÉMATA – LÉKAŘSKÁ SEKCE
- Nádory páteře a míchy
- Úrazy páteře a míchy
- Onemocnění páteře ve stáří
- Deformity a sagitální balance
- Degenerativní onemocnění páteře
- rehabilitace a fyzioterapie v předoperační a pooperační péči

TÉMATA – SESTERSKÁ SEKCE
- Cévní neurochirurgie
- Psychosociální aspekty zdravotnické profese
- Varia
Časový harmonogram
4. 10. 2015 (neděle)
16:00 – 19:00 registrace
19:00 – 21:00 uvítací koktejl

5. 10. 2015 (pondělí)
07:30 – 19:00 registrace - LÉKAŘSKÁ SEKCE
07:30 – 12:30 registrace - SESTERSKÁ SEKCE (Clarion Congress Hotel ÚL)
13:00 – 17:30 registrace - SESTERSKÁ SEKCE (Best Western hotel Vladimír)
08:00 – 18:00 odborný program - LÉKAŘSKÁ SEKCE
12:00 – 13:00 oběd
14:00 – 17:30 odborný program – SESTERSKÁ SEKCE
18:00 – 19:00 schůze ČSCHS
20:00 – 02:00 společenský večer

6. 10. 2015 (úterý)
08:30 – 15:00 registrace - LÉKAŘSKÁ SEKCE
08:30 – 12:00 registrace – SESTERSKÁ SEKCE (Best Western hotel Vladimír)
09:00 – 15:00 odborný program - LÉKAŘSKÁ SEKCE
09:00 – 12:00 odborný program – SESTERSKÁ SEKCE
15:00 závěr kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – dle vyhlášky č.4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

FYZIOTERAPEUTI - Žádost o akreditaci bude podána u UNIFY.