XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, 17.09.2020 - 19.09.2020, on-line

 
Společenský program

Vaše úhrady za ubytování, společenský program a obědy Vám budou v plné výši vráceny na bankovní účet, z kterého byly platby přijaty. Velmi Vás prosíme o trpělivost, veškeré platby musíme administrativně zpracovat a současně se věnovat organizační přípravě programu sjezdu on-line.