3. ústecké stomatologické dny, 14.05.2015 - 15.05.2015, Ústí nad Labem

 
Termín konání
14.05.2015 - 15.05.2015
Místo konání
LÉKAŘSKÁ SEKCE - Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem
SEKCE SESTER - BEST WESTERN Hotel Vladimir****, Masarykova 36, 400 01 Ústí nad Labem
Pořádá
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, KZ, a.s., MNÚL, o.z.
Pod záštitou
Společnosti maxillofaciální chirurgie ČLS JEP za organizační spolupráce BOS. org s.r.o.
Organizační výbor
MUDr. Jiří Borovec
MUDr. Jan Hobst
Gabriela Zvoníková
Témata
TÉMATA
LÉKAŘSKÁ SEKCE 14.-15.5.2015
Polytematické - podobory stomatologie, ortodoncie, dentoalveolární a maxillofaciální chirurgie a spolupracující obory

TÉMATA
SEKCE SESTER 15.5.2015
Polytematické - podobory stomatologie, ortodoncie, dentoalveolární a maxillofaciální chirurgie a spolupracující obory
Časový harmonogram
14. 5. 2015 (čtvrtek) - lékařská a sesterská sekce společně - Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
08.00 - 18.30 příjezd, ubytování, registrace
08.45 - 09.45 WORKSHOP - Philips Sonicare - technologie a praxe (pouze pro lékaře)
10.00 - 12.00 odborný program
12.00 - 13.00 oběd
13.00 - 14.40 odborný program
14.40 – 15.00 přestávka
15.00 – 16.15 odborný program
16.15 – 16.45 přestávka
16.45 – 18.15 odborný program
20.00 - 01.00 společenský program

15. 5. 2015 (pátek) – lékařská sekce - Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
08.00 - 14.30 registrace
09.00 - 10.30 odborný program
10.30 – 10.50 přestávka
10.50 – 11.45 odborný program
11.45 - 12.45 oběd
12.45 - 14.25 odborný program

15. 5. 2015 (pátek) – sesterská sekce - BEST WESTERN Hotel Vladimir****
08.00 – 14.45 registrace
09.00 – 10.25 odborný program
10.25 – 10.40 přestávka
10.40 – 12.10 odborný program
12.10 – 13.00 oběd
13.00 – 14.45 odborný program
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – ČSK zařadila konference mezi vzdělávací akce ČSK. Lékaři obdrží certifikáty s bodovým ohodnocením 5 bodů / 1 den.
SESTRY – dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
Asociace dentálních hygienistek byla požádána o zařazení konference do kreditního systému.