5. ÚSTECKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY, 25.04.2019 - 26.04.2019, Ústí nad Labem

 
Termín konání
25.04.2019 - 26.04.2019
Místo konání
Lékařská sekce - Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem
Sekce sester – Comfort Hotel Ústí nad Labem City*** (dříve hotel Vladimír), Masarykova 3128/36,
Ústí nad Labem
Pořádá
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.
ve spolupráci se Stomatologickou klinikou 3. LF UK a FNKV v Praze
za odborné podpory České společnosti pro implantologii
za organizační spolupráce BOS. org s. r. o.
Organizační výbor konference
MUDr. Vasil Molnar
MUDr. Jiří Borovec
MUDr. Jan Hobst
Gabriela Zvoníková
Témata
Polytematické - stomatologie, ortodoncie, implantologie, parodontologie, maxillofaciální chirurgie, dentální hygiena
Časový harmonogram
25. 4. 2019 (čtvrtek)
08.00 - 15.40 příjezd, ubytování, registrace
09.30 - 12.15 odborný program
12.15 - 13.15 oběd
13.15 - 15.40 odborný program – společné pro obě sekce v Clarion Congress Hotelu Ústí n.L.
15.40 závěr jednacího dne
20.00 - 01.00 společenský program, doprava zajištěna autobusem

26. 4. 2019 (pátek)
08.00 - 13.05 registrace
09.00 - 13.05 odborný program – lékařská sekce v Clarion Congress Hotelu Ústí n.L.
– sesterská sekce v Comfort Hotel Ústí nad Labem City
13.05 závěr konference
13.05 - 14.00 oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – ČSK bude požádána o zařazení konference mezi vzdělávací akce ČSK.
SESTRY – sestrám bude předáno potvrzení o účasti
Asociace dentálních hygienistek bude požádána o zařazení konference do kreditního systému.