XXIV. Ústecký oftalmologický den, 18.10.2013, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,
zaškrtnete si ve Vašem kalendáři datum 18.10.2013, kdy se bude konat XXIV. Ústecký oftalmologický den.
Těšíme se na Vaši účast.

MUDr. Ivana Liehneová
Primářka Očního oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Krajská zdravotní, a. s.

PROGRAM JE JIŽ K DISPOZICI.

Termín konání
18.10.2013
Místo konání
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 48
Ústí nad Labem (centrum města)
Pořádá
Oční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s.
Odborný garant
MUDr. Ivana Liehneová
Primářka Očního oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Krajská zdravotní, a. s.
Témata
Zánětlivá onemocnění oka
Časový harmonogram
08.30 - 09.30 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem, občerstvení
09.30 - 15.00 hodin Odborný program
15.00 hodin Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce ve výši 6 kreditů.

SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Sympozium je určeno odbornostem:
Všeobecná sestra, Ortoptista, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Zdravotně sociální pracovník.