XXVII. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN, 14.10.2016, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,
zaškrtnete si ve Vašem kalendáři datum 14.10.2016, kdy se bude konat XXVII. ústecký oftalmologický den.

Těšíme se na Vaši účast.

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka oční kliniky UJEP
Masarykova nemocnice, o. z. v Ústí nad Labem
Krajská zdravotní, a. s.

Termín konání
14.10.2016
Místo konání
Krajský úřad Ústeckého kraje
Konferenční sál 1. poschodí
Velká Hradební 48
Ústí nad Labem (centrum města)

Doporučujeme parkování:
Podzemní parkoviště – Palác Zdar
(mezi Mírovým náměstím a budovou KÚ, 20,- Kč/hod.)
Pořádá
Oční klinika FZS UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Krajská zdravotní, a. s.
OS ČLK Ústí nad Labem
Koordinátor
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka Oční kliniky FZS UJEP
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Témata
Refrakční chirurgie
Varia
Časový harmonogram
08.30 - 09:30 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.30 - 11.00 hodin Odborný program - Blok I.
11.00 - 11.30 hodin Přestávka
11.30 - 12.30 hodin Odborný program - Blok II.
12.30 - 13.30 hodin Oběd
13.30 - 14.30 hodin Odborný program - Blok III.
14.30 hodin Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedením počtu kreditů.

SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
Sympozium je určeno odbornostem SZP:
Všeobecná sestra, Ortoptista, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Zdravotně sociální pracovník.