Vadné držení těla u dětí, skoliózy, dyspraxie, 19.03.2013, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte mi, abych Vás pozvala na sympozium Vadné držení těla u dětí, skoliózy, dyspraxie. Sympozium je určeno pro lékaře z oborů rehabilitace, pediatrie, neurologie a ortopedie, dále pak pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a sestry.
Podrobnější informaci a program Vám zašleme na základě Vaší přihlášky.
Aktuální informace, program, přihlášky on-line budou k dispozici na stránkách sympozia.

 

Těšíme se na Vaši účast.


MUDr. Eva Lohniská
REHAMEDIKA, s.r.o., Litoměřice

Termín konání
19.03.2013
Místo konání
Univerzita J. E. Purkyně
Kampus – Červený sál
Pasteurova 3544/1
Ústí nad Labem
Pořádá
BOS. org s. r. o.
Odborný garant
MUDr. Eva Lohniská
REHAMEDIKA, s. r. o., Litoměřice
Časový harmonogram
12:30 - 13:00 Registrace
13:00 - 17:15 Odborný program
Certifikáty o účasti
Sympozium je určeno pro lékaře z obrorů rehabilitace, pediatrie, neurologie a ortopedie, dále pak pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a sestry.

LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s počtem 5 kreditů.

Ergoterapeuti a fyzioterapeuti - Žádost o akreditaci akce je podána u UNIFY a České asociace ergoterapeutů, účastníci obdrží potvrzení s přiznáním 4 kreditních bodů.


SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním 4 kreditních bodů.
Sympozium je určeno odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Farmaceutický asistent

Certifikáty budou vydávány po skončení sympozia.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.