Vinohradský stomatologický den, 28.11.2014, Praha

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,

 

dovoluji si Vás pozvat na konferenci Vinohradský stomatologický den, která se uskuteční dne 28. 11. 2014 v Praze.

 

doc. MUDr. Eva Gojišová

přednostka Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze

Termín konání
28.11.2014
Místo konání
Dorint Hotel Don Giovanni
Vinohradská 157a
Praha 3
Pořádá
Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze
Odborné zajištění
doc. MUDr. Eva Gojišová, přednostka Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze
Témata
PARODONTOPATIE V PRIVÁTNÍ ZUBNÍ PRAXI
28. 11. 2014 – setkání zubních lékařů, dentálních hygienistek a zdravotních sester
Časový harmonogram
28. 11. 2014
08.00 - 17.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 - 17.00 hodin Odborný program
17.00 hodin Závěr konference
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI - ČSK bude požádána o zařazení konference mezi vzdělávací akce ČSK.
DENTÁLNÍ HYGIENISTKY – Asociace dentálních hygienistek bude požádána o zařazení sympozia do kreditního systému.
SESTRY – dle vyhlášky č.4/2010 sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.