Vinohradský stomatologický den, 26.11.2015, Praha

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,

 

s potěšením Vám mohu oznámit, že se bude konat odborná konference Vinohradský stomatologický den,  opět na konci listopadu 26. 11. 2015. Těším se na Vaši účast.

 

doc. MUDr. Eva Gojišová

přednostka Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze

Termín konání
26.11.2015
Místo konání
Dorint Hotel Don Giovanni
Vinohradská 157a
Praha 3
Pořádá
Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze
Odborné zajištění
doc. MUDr. Eva Gojišová, přednostka Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE
26. 11. 2015 (čtvrtek)
Lékaři
07.30 - 18.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
08.30 - 18.00 hodin Odborný program

Dentální hygienistky a zdravotní sestry
08.30 - 18.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.30 - 18.00 hodin Odborný program

18.00 hodin Závěr konference
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – ČSK bude požádána o zařazení konference mezi vzdělávací akce ČSK
SESTRY - Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů
DENTÁLNÍ HYGIENISTKY – Asociace dentálních hygienistek bude požádána o zařazení sympozia do kreditního systému.