22. Beskydský ORL den, 04.11.2016 - 05.11.2016, Ostravice

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovoluji si Vás pozvat na 22. ročník Beskydského ORL dne, který pořádá naše odborná společnost, ORL klinika Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta v Ostravě. Tématem našeho setkání je „zduření na krku“. Otázky související s problematikou zduření na krku, jsou trvale aktuální jak pro ambulantní pracoviště, tak pro pracoviště lůžková, jsou velmi častá jak u dětí, tak u dospělých pacientů. Většina zduření je zánětlivých, mohou však být způsobeny i nádory a právě proto představují pro lékaře často diagnostický oříšek. Je tomu tak i přesto, že máme vypracovány různé „guideliny“, jak postupovat, či máme k dispozici moderní zobrazovací metody.

V běžné praxi přesto často pochybujeme, váháme a nevíme, jak postupovat a rozhodnout u konkrétního pacienta. Onemocnění, která jsou podkladem zduření, představují navíc typickou mezioborovou problematiku a určení jejich podkladu vyžaduje velmi často spolupráci odborníků různých specializací. I letos se proto budeme pohybovat na hranicích jednotlivých odborností a specializací (ORL, rentgenolog, infektolog a další). Naším cílem je prodiskutovat vybrané otázky související s diagnostikou a managementem těchto nemocí formou panelu tak, abyste získali maximum nových informací, utřídili si to, co již víte a odešli ze semináře odborně „silnější“. Naší snahou ale také je, aby naše setkání bylo přínosné i společensky, abyste se také pobavili a zapomněli alespoň na chvíli na tlaky a stres, kterým jsme v běžném pracovním procesu vystaveni.

Pevně věřím, že setkání v krásném prostředí centrální části Beskyd, kde budeme navazovat nová přátelství a utužovat stará přátelství, bude pro nás všechny velkým přínosem nejen po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás silami do dalších medicínských dnů. Jménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi a přeji Vám příjemný pobyt v Ostravici

 

Za organizační výbor

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Termín konání
04.11.2016 - 05.11.2016
Místo konání
Horský hotel Sepetná
Ostravice 0956
739 14 Ostravice
(místo konání shodné s minulými ročníky)
Pořádá
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Pod záštitou
doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA
pověřeného vedením FN Ostrava
Odborný garant
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta Kliniky ORLCHHK FN Ostrava; LF OU v Ostravě
Témata
Zduření na krku
Časový harmonogram
4. 11. 2016 (pátek)
09.00 - 14.15 hodin Registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem
12.00 - 14.00 hodin Předseminářový workshop
14.15 - 19.15 hodin Odborný program
19.15 hodin Závěr odborného programu
od 20.00 hodin Společenský večer

5. 11. 2016 (sobota)
08.00 - 10.00 hodin Poseminářové workshopy
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.