23. BESKYDSKÝ ORL DEN, 03.11.2017 - 04.11.2017, Ostravice

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovoluji si Vás pozvat na 23. ročník Beskydského ORL dne, který pořádá Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty v Ostravě pod hlavičkou naší odborné společnosti.

 

Tématem našeho setkání je problematika „nedoslýchavosti“. Stejnou problematiku jsme probírali v Beskydech již před více než 10 let. Za tu dobu se však diagnostické ale i léčebné možnosti výrazným způsobem posunuly vpřed. Otázky související s problematikou nedoslýchavosti jsou však trvale aktuální jak pro ambulantní pracoviště, tak pro pracoviště lůžková. Nedoslýchavost a s ní spojená narušená komunikace a obava z kontaktu s okolím mohou mít zásadní dopad na postavení postiženého ve společnosti. Může vést k významnému pracovnímu omezení, může vést k významné sociální izolaci, což ovlivňuje zcela zásadním způsobem život jedince. Kromě výrazného zlepšení technických pomůcek pro kompenzaci nedoslýchavosti (sluchadla) dochází také k významnému rozvoji operačních možností u neslyšících a rozvoji implantačních center v rámci ČR. Přesto však nedoslýchavost a volba její optimální rehabilitace zůstává v ambulanci  mnohdy velkým oříškem i pro zkušené lékaře.  

 

Cílem letošního Beskydského ORL dne je prodiskutovat některé vybrané otázky související s diagnostikou a managementem nedoslýchavostí formou panelu tak, aby jste získali maximum nových informací, utřídili si to, co již víte a odešli ze semináře odborně „silnější“.

Zaměřit se m.j. chceme také na sociální dopady nedoslýchavosti a posuzování nedoslýchavosti. Kromě odborné stránky je ale naší snahou i to, aby naše setkání bylo přínosné i společensky, abyste se také pobavili a zapomněli alespoň na chvíli na tlaky a stres, kterým jsme v běžném pracovním procesu vystaveni.

 

Pevně věřím, že setkání v krásném prostředí centrální části Beskyd, kde budeme navazovat nová přátelství a utužovat stará přátelství, bude pro nás všechny velkým přínosem nejen po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás silami do dalších medicínských dnů. Jménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi a přeji Vám příjemný pobyt v Ostravici.

 

Za organizační výbor

 

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava a LF Ostrava

Termín konání
03.11.2017 - 04.11.2017
Místo konání
Horský hotel Sepetná
Ostravice 0956
739 14 Ostravice
Pořádá
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Odborný garant
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta Kliniky ORLCHHK FN Ostrava; LF OU v Ostravě

Povinný úbor
Srdce na pravém místě.....
Témata
NEDOSLÝCHAVOST – sociální dopady, hodnocení nedoslýchavosti
Časový harmonogram
3. 11. 2017 (pátek)
09.00 - 14.15 hodin Registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem
12.00 - 14.00 hodin Předseminářový workshop
14.15 - 19.15 hodin Odborný program
19.15 hodin Závěr odborného programu
od 20.00 hodin Společenský večer

4. 11. 2017 (sobota)
08.00 - 10.00 hodin Poseminářové workshopy
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.